'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2009-09-16 13:21:18

w drodze do...
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: 52° 35' N -21° 05' E

Zakony świeckie

Współczesny Kościół oferuje różnorodne drogi realizacji podstawowego powołania, jakim Bóg obdarzył człowieka - powołania do świętości i miłości. Potrzeba zarówno świętych kapłanów, braci i sióstr zakonnych, jak i małżonków czy "solistów" (nie lubię określenia "samotnych" img/smilies/wink). Ci ostatni mogą podjąć drogę życia w świecie w instytutach świeckich życia konsekrowanego, w III zakonach (do których mogą należeć również małżonkowie), mogą również pozostać "niezrzeszonymi" (panie mogą jeszcze zostać dziewicami konsekrowanymi).
Zakony świeckie to moim zdaniem interesująca opcja dla tych, którzy czują pragnienie głębszej relacji z Bogiem, a którzy "nie czują bluesa", jeśli chodzi o życie stricte zakonne. Do takich właśnie należę ja, choć brałam poważnie pod uwagę życie zakonne, jednak wybrałam życie w świecie, a mimo to czuję potrzebę oddania się Bogu w większym stopniu niż do tej pory. Czuję, jakbym się "ślizgała po powierzchni", zamiast głębiej wejść w przyjaźń z Bogiem i pozwolić Mu się kształtować i formować tak, abym coraz pełniej stawała się Jego świadkiem wobec innych i żebym się zbliżała do świętości - i że On mnie zaprasza do takiej właśnie głębszej relacji.
Dlatego też pomyślałam o zakonie świeckim (choć nigdy nie wiadomo, czy Pan nie pokieruje moimi losami tak, że jednak zostanę siostrą). Wiem, że istnieją trzy takie zakony - dominikański, karmelitański i franciszkański. Czy słyszeliście jeszcze o jakimś? Z tego, co wiem, są także różne stowarzyszenia skupiające świeckich, współpracujące ze zgromadzeniami zakonnymi. Chciałabym coś więcej dać z siebie Bogu niż to, co do tej pory, bo czuję, że marnuję "potencjał duchowy"...

PS: Poszukiwanie powołania to ciężka robota, ale co ja tu będę gadać, sami o tym świetnie wiecie img/smilies/wink


Navigo ergo sum

Offline

 

#2 2009-09-16 14:45:14

olcia19241
Gość

Re: Zakony świeckie

ja tez się nad tym zastanawiam ale nie wiem jak to się odbywa w przypadku małżeństwa?
poza tym czuję podobnie jak Ty img/smilies/wink nigdy nie wiadomo jak Bóg pokieruje ale przychodzi taki czas, że trzeba coś zdecydować a tu nic i nic... A takie "wyjście" dla osob wahajacych się to dobry pomysł, przynajmniej nie zostaje się samym.

 

#3 2009-09-16 18:36:15

Rafcio
Gość

Re: Zakony świeckie

Jeśli już masz męża musisz mieć jego zgodę, jeśli masz żonę musisz mieć jej zgodę img/smilies/big_smile A wcześniej to nie wiem jak to jest img/smilies/big_smile

 

#4 2009-10-12 13:16:42

isia
Gość

Re: Zakony świeckie

może zerkniesz tu:

http://www.dominikanie.com/

...

 

#5 2009-10-13 17:22:21

ŻycieJestPiękne(ŻJP)
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny: 13.05
Skąd: Witnica

Re: Zakony świeckie

to jeden sa jeszcze franciszkanskie i karmelitanskie


Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest MIŁOŚĆ !!!

http://swietoscwcodziennosci.blogspot.com/

Offline

 

#6 2010-05-02 20:26:48

Enieledam
Gość

Re: Zakony świeckie

Franciszkański Zakon Świeckich
http://www.fzs.franciszkanie.pl/                                         http://www.fzs.franciszkanie.pl/logofzs.gif

w telegraficznym skrócie

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:
•kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa "nawróceniem",
•oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
•budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
•walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
•niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
•żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
•czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Co mówi Reguła FZŚ o czystości?
Biorąc pod uwagę to, że Franciszkaninem świeckim może być osoba żyjąca w związku małżeńskim, osoba stanu wolnego, wdowa czy wdowiec, Reguła w odniesieniu do czystości posługuje się określeniem "czystość serca". "Czystość" lub "czystość serca" jest to rozumne, powściągliwe używanie, zgodnie z prawem Bożym, daru płci. To wymaganie ma odniesienie do każdego stanu życia. Czystość w stanie małżeńskim będzie inna, niż czystość osób samotnych. Reguła kładzie nacisk na motywacje i cele czystości: zwrócenie uwagi świata na dobra przyszłe oraz wyzwolenie człowieka od miłości zmysłowej, którego celem jest swobodniejsze oddanie się w służbie miłości Boga i braci.

Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich:
Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.
Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.
Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:
•formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy, formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,
•przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta).
•Profesja jest aktem publicznym i kościelnym, uroczystym przyrzeczeniem wobec Kościoła.
Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej, który powinien trwać przez całe życie. Bracia i Siostry są odpowiedzialni za własną formację, aby rozwijać powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez serdeczność modlitwę i przykład (KG FZŚ 37,3)
Bliższe informacje na temat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich można otrzymać w klasztorach franciszkańskich, na stronie internetowej www.fzs.franciszkanie.pl lub pod adresem:

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce
Rada Narodowa
ul. Modzelewskiego 98 A
02-629 Warszawa
tel. (22) 844 14 73
e-mail: jberlowska(małpa)wp.pl

z ww. strony

.......................................................................................................................................................................
III Zakon Św. Dominika od Pokuty zwany obecnie Zakonem Dominikanów Świeckich
http://www.tercjarze.dominikanie.pl/                   http://www.dominikanie.com.pl/new/images/Veritas_200.jpg

III Zakon Św. Dominika od Pokuty zwany obecnie Zakonem Dominikanów Świeckich jest stowarzyszeniem wiernych żyjących wśród świata, którzy stawszy się uczestnikami zakonnego i apostolskiego życia Zakonu Braci Kaznodziejów dążą pod przewodnictwem tego Zakonu do chrześcijańskiej doskonałości według własnej Reguły, zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską.

Do Zakonu Dominikanów Świeckich należą jak kobiety, tak i mężczyźni. Życie dominikanów świeckich przebiega wśród świata. Żyją oni w swoich rodzinach i zależnie od stanu są małżonkami, ojcami i matkami rodzin lub samotnymi. Niektórzy z nich składają dodatkowo ślub celibatu. Zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami kształcą się i pracują we wszystkich zawodach. Żyjąc w świecie narażeni są na wiele trudności, które należy przezwyciężyć. Pokusy świata i jego zasadzki czyhają na nich zewsząd, nieraz i we własnej rodzinie. Ich zadaniem jest jednak być wiernym swojemu powołaniu i ukazywać ludziom, że żyjąc w świecie można służyć Bogu i być dobrym chrześcijaninem nie tylko w przekonaniach, ale i czynem. Wielokrotnie docierają oni tam, gdzie kapłan dotrzeć nie może.
III zakon świętego Dominika, tak jak cały zakon dominikański otacza szczególną czcią Matkę Bożą, która jest jego główną Opiekunką i Patronką.
Podstawową dewizą Zakonu Dominikańskiego jest Veritas (prawda) i zawołanie Contemplari et contemplata aliis tradere, co można przetłumaczyć: kontemplować i owoce kontemplacji przekazywać innym. Należy to rozumieć jako miłosne przylgnięcie do Prawdy, jako szczególne umiłowanie prawd wiary i przekazywanie innym. Zakłada to głębokie życie modlitewne. Podstawą jest kontemplacja Doktryny Kościoła.
        Kontemplacja i przekazywanie prawd wiary jest cechą charakterystyczną charyzmatu całego zakonu Dominikańskiego. Specyficznym jednak charyzmatem i podstawowym powołaniem świeckich dominikanów jest POKUTA. Członkowie Zakonu podejmują akty dobrowolnej pokuty jako zadośćuczynienie za grzechy własne i grzechy świata. Te akty mają różny charakter (modlitwy pokutne, uczestnictwa w nabożeństwach, pielgrzymkach, wyrzeczenia itd.) i są wybierane dobrowolnie i roztropnie w zależności od kondycji osoby i warunków jej życia.

ze stronki jednej z fraterni: www.dominikanie.com.pl

.......................................................................................................................................................................
Świecki Zakon Karmelitów Bosych
(Inne nazwy:
                                    http://ocdslublin.republika.pl/herb.bmp
•Świecki Karmel,
•III Zakon Karmelitański,
•Świecki Karmel Terezjański)         
http://www.ocds.org.pl/

Być karmelitą świeckim znaczy stawać się pełniej chrześcijaninem według pewnego sposobu, który Duch Święty w swym nieskończonym bogactwie ofiaruje tej rodzinie zakonnej. Karmel staje się zatem dla swych członków miejscem uświęcenia, łaską osobistą, która została dana w celu realizacji swego pełnego człowieczeństwa według Ewangelii. Duchowość Karmelu dla świeckiego człowieka może być powodem złożenia profesji w zakonie, a zarazem życia w tym świecie zgodnie ze swoim stanem życia. Wierność Konstytucjom może uzdolnić do bycia bardziej pomocnym swojej własnej rodzinie, do wykonywania lepiej swojej pracy i tworzenia chrześcijańskiego środowiska w miejscu pracy a także do cierpliwego przeżywania swej starości.
Kandydat pragnący wstąpić do Świeckiego Zakonu powinien spełniać poniższe warunki:
•- być w wieku pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, w szczególnych przypadkach Rada Wspólnoty może uchylić powyższą zasadę,

•- posiadać ludzką dojrzałość, mieć równowagę psychiczną,

•- żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,

•- być w pełnej przynależności do Kościoła, tzn. nie może należeć do grupy, której działalność i cele są niezgodne z Nauczycielskim Urzędem Kościoła,

•- mieć w pełni możliwość korzystania z życia sakramentalnego,

•- szczerze dążyć do kształtowania życia wg Ewangelii,

•- mieć pragnienie prowadzenia życia duchowego i modlitwy kontemplacyjnej

•- posiadać świadomość obowiązku brania udziału w życiu Karmelu ze stałą regularnością,

•- umieć pogodzić obowiązki członka Świeckiego Zakonu z obowiązkami stanu.

Życie liturgiczne, jako nieustanne uczestnictwo w Misterium paschalnym, jest pokarmem karmelity świeckiego w jego codziennym wysiłku podążania za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, celem dążenia do coraz doskonalszego zjednoczenia z Bogiem, czyniąc z radości i trudów swego życia ofiarę chwały i uwielbienia dla naszego Pana. Przejawem życia liturgicznego jest u świeckiego karmelity przede wszystkim udział w Eucharystii i modlitwie brewiarzowej Kościoła. Dlatego w miarę swych możliwości uczestniczy on codziennie we Mszy św. Każdego dnia odmawia też Jutrznię i Nieszpory według Liturgii Godzin, dodając także, jeżeli może, Kompletę przed nocnym spoczynkiem. Mając po temu słuszne powody można zastąpić ten obowiązek inną modlitwą. Ponadto karmelita świecki wysoko ceni sakrament pokuty i pojednania i praktykuje w miarę możności zwyczajowe formy pobożności chrześcijańskiej, które dla danego terenu może ściślej określać statuty partykularne.

z ww. stronki
.............................................................................................................................................................................................

Oblaci Benedyktyńscy http://tyniec.benedyktyni.pl/zdjecia/miniatury/oblaci.gif
http://tyniec.benedyktyni.pl/pl/oblaci/

Ci, którzy nie mają powołania monastycznego, ale pragną na swej drodze życia podjąć ten sam program, mają możliwość zostać oblatami benedyktyńskimi (oblatio = oddanie, ofiarowanie, poświęcenie). Jest to forma życia, w której człowiek, nie zmieniając swego stanu, ale wiążąc się przyrzeczeniami z konkretną wspólnotą benedyktyńską, kieruje się w codzienności tą samą Regułą, co mnisi żyjący w klasztorze.

Oblaci "darem monastycyzmu dla świata"
Oblatami mogą zostać zarówno kapłani diecezjalni jak i ludzie świeccy, żyjący w małżeństwie, czy też samotni. Mnisi składają śluby: posłuszeństwa, stałości i odmiany obyczajów. Oblaci podczas ceremonii oblacji (ofiarowania się Bogu), zobowiązują się żyć zgodnie z Regułą św. Benedykta. Oblacja nie jest ślubem w sensie ślubów zakonnych, nie obowiązuje pod sankcją grzechu ciężkiego. Niemniej jednak jest to bardzo świadome odnowienie i przyjęcie na nowo przyrzeczeń chrzcielnych i wola dochowania im wierności aż do końca. Chodzi o to, by powołanie chrześcijanina podjąć z całą powagą i uczynić je programem swego życia. Jednocześnie w ten sposób oblaci stają się świadkami Jezusa Chrystusa w obecnym zsekularyzowanym świecie. Jako zwykli ludzie, którzy zaufali Bogu, mogą nieść światło Chrystusa tym, wśród których żyją. Reguła staje się dla nich przewodniczką, mądrością, która pomaga odczytać Ewangelię. Za jej pomocą ćwiczą się w cierpliwym znoszeniu swoich i cudzych wad. Modlitwa a zwłaszcza częsta Eucharystia przemienia i rozszerza ich serca, uwrażliwia na potrzeby bliźnich.

z ww.stronki

Wspólnota oblatów benedyktyńskich jest otwarta na wszystkich, którym bliska jest duchowość benedyktyńska, a nie odczytują w swoim życiu powołania do życia monastycznego. Osoby zainteresowane naszą wspólnotą zapraszamy do kontaktu pod adresem oblaci(małpa)benedyktyni.pl.

Ostatnio edytowany przez Enieledam (2010-05-03 00:32:21)

 

#7 2010-08-28 21:22:08

damian.franciszek
Gość

Re: Zakony świeckie

Należy jednak pamiętać, że Kodeks Prawa Kanonicznego rozgranicza instytuty świeckie od III zakonów.

 

#8 2012-03-09 16:43:39

Gabi
Gość

Re: Zakony świeckie

Ja myślę o zakonie swieckim. Może podpowiecie mi jakiś:)

 

#9 2012-03-09 17:23:20

jola73
Gość

Re: Zakony świeckie

Gabi damian.franciszek ma rację instytuty świeckie to coś innego od III zakonów i to coś jeszcze innego od zakonów na regule III zakonów regularnych. Zakony regularne to takie które żyją jak wszystkie zakony łącznie ze ślubami wieczystymi, ale nie mają habitów.

 

#10 2012-03-11 19:02:06

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Zakony świeckie

no w III zakonach nie ma mowy o konsekracji- wszak należą do nich małżonkowie ( tzn. mogą należeć),jest to raczej głębsze wejście w daną duchowość, podczas gdy Instytuty Świeckie są Instytutami Życia Konsekrowanego.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#11 2012-04-09 12:04:11

Amata
Gość

Re: Zakony świeckie

W Świeckim Karmelu we Wrocławiu była Siostra, która wyszła za mąż za Brata z innej wspólnoty też Zakonu Karmelitańskiego Świecckiego- przeniosła się do wspólnoty męża. Ślub mieli w sanktuarium w Czernej. Niesamowite jest, jak Pan Bóg działa! Znaleźć męża w zakonie! img/smilies/smile img/smilies/142

 

#12 2012-06-25 20:08:59

natmar0
Użytkownik

Re: Zakony świeckie

Amata napisał(a):

W Świeckim Karmelu we Wrocławiu była Siostra, która wyszła za mąż za Brata z innej wspólnoty też Zakonu Karmelitańskiego Świecckiego- przeniosła się do wspólnoty męża. Ślub mieli w sanktuarium w Czernej. Niesamowite jest, jak Pan Bóg działa! Znaleźć męża w zakonie! img/smilies/smile img/smilies/142

Śliczne img/smilies/smile


"Jezus jest chory z miłości i daje do zrozumienia,
że taką chorobę można uleczyć tylko miłością." (LT 109)

Offline

 

#13 2012-06-25 21:43:37

Amata
Gość

Re: Zakony świeckie

Dodam, że napisałam, że Siostra ta "BYŁA"- nie w sensie, że odeszła z zakonu, ale przeniosła się do wspólnoty w innym mieście- mieście męża. img/smilies/smile

 

#14 2012-10-07 19:14:04

Amata
Gość

Re: Zakony świeckie

 

#15 2012-11-04 20:02:09

Amata
Gość

Re: Zakony świeckie

W najbliższy wtorek wspomnienie Bł. Józefy, świeckiej Karmelitanki. img/smilies/smile
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelni … 1-06a.php3

 

#16 2014-01-16 20:55:48

michaleus
Użytkownik
Imieniny: 29.09
Urodziny: 21.01
Skąd: Lublin

Re: Zakony świeckie

Chciałem dodać coś o oblaturze benedyktyńskiej, ale widzę, że już "reklama" jest img/smilies/wink. Dawniej oblaci byli często młodzieńcami, których rodzice posyłali do klasztoru - niekoniecznie, żeby zostali benedyktynami, ale na taki "staż". Dzieci ( także dziewczęta ) w klasztorach uczyły się ogłady, czytania, pisania i innych rzeczy. Z czasem mogli wrócić do świata. Jednym z oblatów benedyktyńskich opactwa na Monte Cassino był św. Tomasz z Akwinu img/smilies/smile. Warto dodać, że oblat wiąże się z konkretną wspólnotą - w Polsce odpowiednio : Tyniec, Lubiń, Biskupów.


Im więcej daje się Bogu, tym więcej się od Niego otrzymuje.

Offline

 

#17 2014-01-17 23:32:29

w drodze do...
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: 52° 35' N -21° 05' E

Re: Zakony świeckie

W ramach ciekawostki napiszę, że oblatem benedyktyńskim jest wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski, niestety jednak spotyka się z wieloma przykrymi komentarzami odnośnie do jego wiary i do tego, że w swoich decyzjach jako polityk kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Dobrze jest mieć kogoś "naszego" w rządzie img/smilies/smile


Navigo ergo sum

Offline

 

#18 2017-02-07 19:37:19

jagodzianka
Administrator
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: wielkopolska/dolny śląsk :)

Re: Zakony świeckie

Przy przenoszeniu wkradł się mały błąd, dlatego w takiej formie, przepraszam - moderatorka


Kwyecien napisał(a):

Szczęść Boże, czy tercjarz może złożyć całkowite śluby czystości?

Motława napisał(a):

Przez "całkowite" masz na myśli "na całe życie"?

Myślę, że tercjarz może złożyć ślub czystości prywatny (patrz bł. Aniela Salawa, tercjarka franciszkańska)

Poza tym tercjarze składają przyrzeczenia rad ewangelicznych,
ale też śluby,  przynajmniej w niektórych "trzecich zakonach" (ale nie wiem czy we wszystkich)

Tu odwołuję się do świeckiego zakonu karmelitańskiego (OCDS), gdzie śluby są dobrowolne -- tj. normalnie składa się przyrzeczenia, a jeśli ktoś pragnie, to potem [bodajże po złożeniu definitywnych przyrzeczeń] może też złożyć śluby posłuszeństwa i czystości.


"39. Wszyscy wierni mają prawo do złożenia ślubów. Za zgodą Rady wspólnoty i zezwoleniem Prowincjała członek Świeckiego Zakonu, jeśli tego pragnie, może złożyć śluby posłuszeństwa i czystości w obecności wspólnoty. Śluby te mają charakter czysto osobisty i nie tworzą innej kategorii członkostwa. Zakładają one większe zaangażowanie się w wierność ewangelicznemu życiu, ale nie przemieniają tych, którzy je składają, w osoby prawnie uznawane jako konsekrowane w znaczeniu osób przynależących do instytutów życia konsekrowanego. Ci, którzy składają śluby w Świeckim Zakonie, są nadal osobami świeckimi ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. "

źródło cytatu: Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych
http://ocdswaw.org/konstytucje.html

Są tam podane też formuły przyrzeczeń i ślubów:

  Formuły przyrzeczeń i ślubów w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych

Tekst przyrzeczenia:
Ja NN., idąc za łaską Ducha Świętego w odpowiedzi na powołanie Boże, szczerym sercem przyrzekam przełożonym Zakonu Karmelu Terezjańskiego i wam moi bracia i siostry, dążyć do doskonałości ewangelicznej w duchu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na trzy lata (lub na całe życie). Moje przyrzeczenie z dziecięcą ufnością zawierzam Najświętszej Dziewicy Maryi, Matce i Królowej Karmelu.

Tekst ślubów:
Ja NN., aby wiernie żyć z Maryją Dziewicą w oddaniu się Jezusowi Chrystusowi, ślubuję Bogu czystość i posłuszeństwo na ręce przełożonego Zakonu Karmelu Terezjańskiego według Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na całe życie.


"Szatan boi się ludzi radosnych"
św. Jan Bosko

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo