'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2006-10-30 18:11:09

pajac
Gość

Modlitwy

Modlitwa rozeznania

Duchu Święty!
Od Ciebie pochodzą święte pragnienia,
prawe zamiary i dobre czyny.
Udziel mi daru mądrości,
abym umiał w świetle Twojej miłości
rozpoznać moją drogę życia.
Udziel mi daru umiejętności
abym umiał odważnie ją wybrać.
Udziel mi daru rady,
aby moje serce było wrażliwe na Twoje
natchnienia, a moja wola posłuszna Twojej.
               Amen.


Tekst modlitwy jest z obrazka, więc nie miałem jak podać adresu www img/smilies/wink

 

#2 2006-11-02 14:54:13

ania
Gość

Re: Modlitwy

Modlitwa o powołanie:

Pójdź za Mną Moja Córko"

Słyszę Twój głos, cichy Panie;
Panie mówisz tak cicho, szeptem,
że prawie Cię nie słyszę.
Lecz Twoje słowa są piękne.

"Pójdź za Mną"

I cóż mi trzeba więcej?
Ty jesteś Szczęściem i pragniesz,
abym szła za Tym Szczęściem;
Ty jesteś Miłością i pragniesz,
abym szła za Tą Miłością;
Ty jesteś Pokojem i pragniesz wlać
w me serce ten Pokój;

"Niespokojne jest serce dopóki nie spocznie w Bogu"
"Nie bój się moje dziecko oto Jestem"

Jesteś Panie, zawsze jesteś, jesteś,
jesteś i czekasz na mnie;
Widzę Cię jak wzywasz mnie;
Widzę Cię, ale mnie wciąż tam nie ma;
Panie chcę iść za Tobą;
Nie musze iść za Tobą;
Bo ty na mnie czekasz i chcesz abym szła z Tobą;
Piękne jest Panie to co Ty do mnie mówisz
Wyciągam ręce do Ciebie;
Panie proszę pochwyć mnie i nie puszczaj!!!
Panie chcę być z Tobą.

Amen.

 

#3 2006-11-02 14:58:52

ania
Gość

Re: Modlitwy

Modlitwa o powołanie zakonne

O Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty jesteś Bogiem mądrości i rady,
Ty patrzysz w serce moje i widzisz,
jak bardzo pragnę poświęcić się
Tobie na zawsze w życiu zakonnym.

Racz mi wskazać wspólnotę zakonną,
w której mógłbym Cię kochać coraz
więcej i wierniej służyć Tobie
i Kościołowi.

Spraw, abym umiał korzystać z rady
ludzi doświadczonych i wiernych
swemu powołaniu.

Abym coraz lepiej rozumiał łaskę
powołania do życia zakonnego i
przez wierność Twemu miłosnemu
wezwaniu odważnie ale do niego
sposobię.

Za przyczyną Matki Boskiej Dobrej Rady,
Św. Augustyna - fundatora Zakonu Augustiańskiego
i Świętych moich Patronów daj mi poznać
do jakiego zakonu chcesz mnie powołać.
Amen.

 

#4 2006-11-02 16:08:25

mavro
Gość

Re: Modlitwy

Myślę, że tutaj będziemy zamieszczać teksty modlitw:)

 

#5 2006-11-22 13:07:49

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#6 2006-11-26 22:57:03

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na glebie, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach łudzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości. Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu.

Nasz Zbawicielu, posiany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębię, aby być wśród łudzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia.

Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

Jan Paweł II


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#7 2006-11-27 14:36:06

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy

Maryję, Matkę Kościoła i Gwiazdę nowej ewangelizacji prośmy z ufnością, aby w Kościele nie zabrakło osób gotowych wspaniałomyślnie odpowiedzieć na wezwanie Pana, który powołuje do bardziej bezpośredniej służby Ewangelii: Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego,
Syn, którego zrodziłaś,
uczynił Cię Służebnicą ludzkości.
Twoje życie było pokorną
i wielkoduszną służbą:
Byłaś Służebnicą Słowa,
kiedy Anioł zwiastował Ci
Boży plan zbawienia.
Byłaś Służebnicą Syna,
Dając Mu życie
i pozostając otwarta na Jego tajemnicę.
Byłaś Służebnicą Odkupienia,
"trwając" mężnie u stóp Krzyża
przy Słudze i Baranku cierpiącym,
który z miłości do nas siebie składał w ofierze.
Byłaś Służebnicą Kościoła
w dniu Pięćdziesiątnicy,
a przez swe orędownictwo
nadal rodzisz go w każdym wierzącym,
także w tych naszych trudnych
i pełnych udręki czasach.

Na Ciebie, młoda Córko Izraela,
która zaznałaś niepokoju młodego serca
wobec propozycji Odwiecznego,
niech patrzą z ufnością
młodzi trzeciego tysiąclecia.
Uczyń ich zdolnymi
przyjąć zaproszenie
Twojego Syna,
by ze swego życia uczynili
całkowity dar na chwałę Bożą.
Pozwól im zrozumieć,
że służba Bogu zaspokaja serce
i że jedynie w służbie Bogu
i Jego Królestwu realizujemy się,
zgodnie z Bożym zamysłem,
a życie staje się hymnem pochwalnym
ku czci Przenajświętszej Trójcy.
Amen.

Jan Paweł II


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#8 2007-02-02 21:05:03

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy

Dodane przez annuarita_1
Modlitwa o beatyfikację
Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej
Jadwigi Jaroszewskiej


    Wszechmogący, wieczny Boże, Tyś dał Kościołowi i światu Twoją służebnicę Wincentę, która całym swym życiem pragnęła zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości, służąc z bezgraniczną miłością najbardziej nieszczęśliwym, wzgardzonym i opuszczonym.

       Błagamy Cię, aby Kościół dla większej chwały Twojej i dla naszego dobra zaliczył ją do grona swoich świętych.

       Boże, źródło wszelkiej świętości, udziel nam za wstawiennictwem Twojej służebnicy Wincenty łaski....., o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ostatnio edytowany przez bepik1 (2007-02-02 21:06:06)


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#9 2007-02-15 11:14:04

Oleńka
Gość

Re: Modlitwy

Modlitwa codzienna:
Przez cały dzisiejszy dzień, postępuję tak, jak należy: nie złościłem się, nie byłem chciwy, samolubny, zazdrosny ani uszczypliwy. Nic jeszcze nie wypiłem, ani nie fajczyłem. Nawet ani razu dziś nie skłamałem. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale, Drogi Boże, za chwilę zamierzam wstać z łóżka i od tej pory bardzo będę potrzebował Twojej pomocy...

 

#10 2007-02-15 21:26:33

verna
Gość

Re: Modlitwy

Panie, pomóż mi być przyjacielem wszystkich,
Przyjacielem oczekującym bez znużenia,
przyjmującym z dobrocią, dającym z miłością,
słuchającym bez znudzenia, dziękującym z radością.
Przyjacielem, którego zawsze można znaleźć,
gdy go się potrzebuje.
Pomóż mi ofiarować innym bezinteresowną przyjaźń,
promieniować radosnym pokojem,
Twoim pokojem, o Panie.
Spraw, bym był gotów wspierać i przyjmować
zwłaszcza najsłabszych i pokrzywdzonych.
W ten sposób będę mógł pomagać innym
i być bliżej Ciebie, panie łagodności.

 

#11 2007-02-18 09:50:47

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy

Modlitwa maturzysty

Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości.

Duchu Święty, potrzebuję Twojego światła, które rozproszy mroki mojej niewiedzy, oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości.

Duchu Święty, spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna. Niech nauka przyniesie radość i mądrość odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości.

Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę, bo wszystko, co wiem jest Bożym darem.

Duchu Święty, orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola.

Duchu Święty, daj moc, pokój i nie pozwól poddać się, gdy przyjdzie porażka.

Duchu Święty, oddaję Ci całego siebie. Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom.

Przyjdź Duchu Święty

Amen


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#12 2007-02-20 19:00:22

nika
Gość

Re: Modlitwy

Panie
Uczyń mnie
lepszym
Bardziej czułym
dla innych
Bardziej szczerym
z sobą samym
Bardziej wiernym
Tobie
Uczyń mnie
Wystarczająco
wielkodusznym
Bym pragnął pełnić
Twoją wolę
i cokolwiek wybiorę
Pomóż mi znaleźć
prawdziwe
powołanie w życiu
Bym w tym
wyborze był
szczęśliwy
I innym radość niósł...

 

#13 2007-02-20 23:28:18

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy

Prowadź mnie Chryste

Jezu, Największy Skarbie ukryty w Eucharysti,
Ci którzy odnaleźli Ciebie porzucają to co
jest tylko doczesnym, widzialnym bogactwem,
poznają radość nawrócenia, powołania, daru.

Nie smutek z powodu wyrzeczeń
ale radość przebywania z Tobą
codzienne trwanie przy Niewidzialnym
Boże daj nam mądrość serca.

Aby cieszyło nas wszystko, co istnieje.
Napełnij nasze oczy swoim światłem,
nasze uszy swoim słowem,
nasze ręce swoją delikatnością,
a wszelkie działania dobrocią.

Aby radość i uśmiech były darem
dla każdego kogo napotkamy.
Aby ścieżki zycia wiodły nas do tych,
którzy ustali w drodze.

Patrz sam przez nasze oczy,
i prowadź drogą Twej miłości,
bezcennej perły dla której warto
poświęcić wszystko.


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#14 2007-02-22 17:52:12

Oleńka
Gość

Re: Modlitwy

Litania o zbawienie od głupoty

Zbaw nas od głupoty, Panie!

Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną. Nie umiemy żyć, nie umiemy myśleć, nie umiemy patrzeć, nie umiemy słyszeć, nie umiemy niczego przewidzieć, nie umiemy z nieszczęść wyciągnąć zbawiennych nauk. I tak wspinamy się - zgraja ludzi, opętanych żądzą zdobywania - po stromej drabinie złudzeń, a jej szczeble pękają i łamią się pod ciężarem naszych nierozważnych kroków. Czyniąc wszystko na przekór zdrowemu rozsądkowi i przyrodzonej skłonności do trwania, idziemy urojoną drogą do urojonego celu. W klęskach naszych upatrujemy zwycięstwa, w zwycięstwach nie widzimy zarodków klęski, w nonsensie upatrujemy sens.

A mowę,
ten przywilej i chlubę naszego wybraństwa, uczyniliśmy narzędziem pustej paplaniny i brzydoty, i jadowitego kłamstwa, na którym usiłujemy zbudować wielkość człowieka.

Boże nieskończonej mądrości,
Stworzycielu doskonałego kosmosu i najpiękniejszej ziemi, nieśmiertelnej duszy i mózgu, i szarych komórek, i pięciu zmysłów, i wolnej woli, wyzwól nas z drapieżnych szponów głupoty, tej czarnookiej kusicielki, wabiącej nas na wszystkich rogach historii jak na rogach ulic.

Od tej sprawczyni naszych błazeńskich zamiarów i czynów, i upadków, i jałowego życia, i daj nam mądrość oczyszczenia, nam, synom ziemi, soli zwietrzałej i bezużytecznej.

Amen.

Ostatnio edytowany przez Oleńka (2007-02-22 17:52:48)

 

#15 2007-02-22 17:58:22

Oleńka
Gość

Re: Modlitwy

Modlitwa do Maryi o wytrwanie...

Idę do Ciebie, Matko Bolesna, I wiem, ze sam nie dorastam - ale we dwoje wytrwamy.
Modlitwa moja nieraz płynie bez echa - poza mną rozgłośny śmiech szatana - zwątpienie.
Z drogich nawet ust płynie pytanie - po co I na co się męczysz ?
Nie wiem, ale wierzę że z Tobą wytrwam.
Wierzę, że między wieczorem Wielkiego Piątku a porankiem wielkanocnym - godzin zaledwie kilka - więc z Tobą staję przy krzyżu i działam;

Amen.

 

#16 2007-02-25 19:57:39

nika
Gość

Re: Modlitwy

Jeżeli to Twój głos, Panie,
Jeżeli to mnie wołasz,
Jeżeli to na mnie czekają
głodni Twego Słowa,
Oto jestem-poślij mnie.
Jeżeli to ja mam iść do dalekich braci,
Opatrzyć ich rany,
Do ich serc Boga wnieść,
Jeżeli to ja mam nieść Wodę Życia,
Oto jestem-poślij mnie.
Od dziś jestem Twoim małym misjonarzem,
Dla Ciebie idę na misyjne szlaki.
Za moją modlitwę i moją ofiarę
Obdarz łaską wiary dalekich braci.
Jeśli mnie,Chryste,wołasz
I mnie potrzebujesz,
Oto jestem-poslij mnie.

Ostatnio edytowany przez nika (2010-01-10 15:24:12)

 

#17 2007-03-19 16:03:56

(nie)poukładana
Gość

Re: Modlitwy

Za każdym razem kiedy czytam (odmawiam) tę modlitwę znajduję coś nowego.

MODLITWA PRZEBACZENIA

http://www.e-wangelizacja.waw.net.pl/przeb.html

 

#18 2007-03-19 16:29:56

paula
Gość

Re: Modlitwy

Mojemu sercu najbliższa ostatnimi czasy stała się koronka do  Św. Józefa, to bardzo piękna modlitwa...
A Św. Józef nigdy nie odmawia pomocy i orędownictwa img/smilies/smile

 

#19 2007-03-19 21:55:51

mała
Gość

Re: Modlitwy

ja najbardziej lubie modlitwe fanciszkańską:))) każdego dnia coś innego "przykłówa" do mojego serduszka:)))

 

#20 2007-03-20 14:23:28

Oleńka
Gość

Re: Modlitwy

Formuła ofiarowania się Panu Jezusowi:
Oddaję Panu Jezusowi moją duszę, rozum, serce i wszystko co mam. Ofiaruję się na wszystkie wątpliwości, oschłości wewnętrzne, udręczenia i męki duchowne, na wszystkie upokorzenia i wzgardy, na wszystkie boleści ciała i choroby, a za to nic nie chcę ani teraz, ani po śmierci, ponieważ tak czynię z miłości dla samego Pana Jezusa.
(Tekst ułożony przez św. Brata Alberta dla bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej).

 

#21 2007-03-20 14:30:02

paula
Gość

Re: Modlitwy

Ale wiecie co najbardziej zaskakująca jest dla mnie modlitwa liturgią godzin img/smilies/big_smile mam swój brewiazr już dosyć długo ale za każdym razem gdy odmawiam któryś z hymnów psalmów czy pieśni odkrywam je na nowo, tak jakby Jezus za każdym razem chciał powiedzieć mi coś innego img/smilies/smile

 

#22 2007-03-20 15:44:59

mała
Gość

Re: Modlitwy

Ola, jaka piekna modlitwa:))) nie słyszałam jeszcze o niej... ale bardzo mi się podoba:)))

 

#23 2007-03-20 18:58:39

Oleńka
Gość

Re: Modlitwy

Tą modlitwę napisał św.br.Albert swojej Dynce (tak pieszczotliwie nazywał s.Bernardynę Jabłońską, współzałożycielkę zgromadzenia). A napewno pomógł Mu w tym Duch Św. img/smilies/smile Sama ją bardzo lubię i odmawiam - by samej o sobie zapomnieć ... "Jezu, niech nie żyje dla siebie..."

"Uwielbiam Cię, o Boże, w szumie wiatru, w mgłach ciemnych porannych i w zapadającym zmroku. Uwielbiam Cię po czasy dni naszych i dni Twoich. Uwielbiam i błogosławię wśród utrapień dnia każdego i każdej godziny. Bądź uwielbion Wielki, Nieskończony i Niepojęty! Uwielbiam i błogosławię Cię, kocham i oddaję się Tobie o Ty, Najświętszy! którego nie znam i nie pojmuję."
(bł. s. Bernardyna)

 

#24 2007-03-20 19:58:36

paula
Gość

Re: Modlitwy

piękna jest ta modlitwa s.Bernardyny img/smilies/smile

 

#25 2007-03-20 22:48:55

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy

Usłyszalam w radio Józef pewną modlitwę , myśl. Pragnę się nią podzielić img/smilies/smile


Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia
- Uczynił mnie słabym abym się nauczył pokornego posłuszeństwa.

Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów
- Dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze.

Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy
- Dał mi ubóstwo abym był rozumny.


Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili
- Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga.

Prosiłem o towarzysza, abym nie żył samotnie
- Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci.

Prosiłem o radość
- A otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wszystkim.

Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem
- Ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem.

Prawie na przekór sobie; moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane.
Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowany...


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo