'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#51 2008-09-22 14:20:48

Marta2905
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

w tym roku brałam odział w Olimpiadzie Teologicznej i dużo czytałam tekstów z Biblii ale jeden tekst szczególnie wdarł mi się w serce img/smilies/smile w ks Jeremiasz jest napisane "i pójdziesz dokądkolwiek cie pośle i będziesz mówił  cokolwiek ci powiem i nie boj się bo Ja jestem z tobą"  no i teraz już się nie boje ponieważ ON czuwa img/smilies/smile)  Dziękuje ze umiłował mnie Pan i mogę w sercu Jego trwać img/smilies/smile

        w Twym sercu na wieki ukryje się......

 

#52 2008-09-26 19:54:45

dzieciak
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: dolnosląskie

Re: Ulubiony fragment Biblii

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości.
2 I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe.
3 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz».
4 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!"
5 Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe.
6 Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan».
7 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie.
8 I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.
9 I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli».
10 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie.
11 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas".
12 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,
13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.
14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga.


z księgi ezechiela 37, 1-14


'Będzie błogosławił...
Będzie łamał...
Będzie dawał swoim uczniom...
     I nigdy nie zrezygnuje z Ciebie !' <3

Offline

 

#53 2008-09-27 00:48:28

marta81
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

" W dobrych zawodach wystąpiłem,bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.”           2 Tm 4,7.

A to poprostu kocham....

Hymn o miłościGdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie2,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

#54 2008-09-29 16:34:33

Inga
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Mój jeden z ulubionych fragmentów to tak jak Siostra Edyta img/smilies/smile

"Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
<<Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.>>"
(Iz 43, 1-5a)


Ale też :
'Wiem Panie,że nie w człowiek wyznacza swą drogę i nie w jego mocy kierować swoimi krokami,gdy idzie.' Jr 10,23

Ostatnio edytowany przez Inga (2008-09-29 16:35:07)

 

#55 2008-10-09 20:17:43

Stefcia23
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

"Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku,
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć.(...)
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza,
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mnie Twoja prawica.(...)
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,(...)
Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak wielkie ich mnóstwo!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym dosięgnął kresu,jeszcze jestem z Tobą."
Ps. 139.

 

#56 2008-11-03 21:33:55

promyk_słonka
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Oto Słowo, które pojawiło się w ostatnią niedzielę - miód dla duszy...:

Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył
i znalazł ich godnymi siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu
i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
(...)
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych

(Mdr 3,4-6.9)

/[pogrubienia moje]

 

#57 2008-11-15 17:05:57

mirona@op.pl
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

DLA MNIE  ULUBIONYM FRAGMENTEM JEST EW. ŚW.ŁK.15, 11- 32
Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.  Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.  Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.  Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.  Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.  Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,  ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.  Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.

 

#58 2008-12-09 20:55:39

Śliwka
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

ja ostatnio także odkrywam piękno innego fragmentu ( przedtem wskzałam psal 131 i nie rezygnuje z tego ale dodaję kolejny fragment)

"Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę"
(Heb 10, 23)

 

#59 2009-03-13 18:26:46

spragniona Miłości
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Ja uwielbiam ten fragment (nawet kilka tygodni temu był w pierwszym czytaniu, mało z ławki nie spadłam, jak usłyszałam początek img/smilies/smile):
"Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania!"
img/smilies/142 Syr 2, 1-9 img/smilies/142

Ostatnio edytowany przez spragniona Miłości (2009-03-13 18:31:21)

 

#60 2009-08-13 20:58:13

sylwia89:)
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

"Wypłyń na głębie" Łk 5, 4b
Bo to zaproszenie do wypłynięcia na to co nieznane... to zachęta do odbicia od brzegu od tego co przyziemnie i takie przewidywalne... bo to zachęta do tego aby polegać tylko na Bogu i zaryzykować wypływając na głębię swojego życia. Bo życie jest jak morze można je przeżyć bardzo po ludzku ciesząc się z rzeczy tak bardzo przyziemnych ale można do czego nas zachęca Pan wypłynąć na głębokie morze ufając Panu i żyć pełnią życia:) Nie bójmy się wypłynąć na głębie z Jezusem:) bo naprawdę warto!!!

 

#61 2009-08-26 23:56:40

Ancilla
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

ja bardzo lubię Przypowieść o Syny Marnotrawnym, Psalm 23 i 1Tm 4,11-16 img/smilies/smile

 

#62 2009-08-27 13:27:19

dzieciak
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: dolnosląskie

Re: Ulubiony fragment Biblii

PnP1, 7
"O ty, którego miłuje dusza moja
wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,
gdzie dajesz im spocząć w południe
abym się nie błąkała
wśród stad twych towarzyszy. "

To jest fragment, który pięknie wyraża to, czego chcę/pragnę/ oczekuję zarówno od Boga jak i od takiego "ziemskiego" mężczyzny. img/smilies/smile

PnP2,10-12
'Powstań przyjaciółko ma
piękna ma i pójdź,
bo oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł.
Na ziemi widać już kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic"

PnP5,1
"Ja śpię, lecz serce me czuwa"


'Będzie błogosławił...
Będzie łamał...
Będzie dawał swoim uczniom...
     I nigdy nie zrezygnuje z Ciebie !' <3

Offline

 

#63 2009-08-29 18:49:01

ale-czemu
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd:

Re: Ulubiony fragment Biblii

Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę,
    gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam,
    twój naród będzie moim narodem,
    a twój Bóg będzie moim Bogiem.
Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę
    i tam będę pogrzebana.
    Niech mi Pan to uczyni
    i tamto dorzuci*,
    jeśli coś innego niż śmierć
    oddzieli mnie od ciebie  (Rut 1, 16-17)

Moja przyszła małżeńska przysięga img/smilies/smile

Ostatnio edytowany przez JA (2009-08-29 19:39:39)


Jeżeli nie masz siły nieść Krzyża, to GO chociaż ciągnij za sobą.
Jeżeli nawet nie masz siły Go ciągnąć i iść, to usiądź przy Nim.
A jeżeli nawet na to nie masz siły - to połóż na Nim głowę i zaśnij...Odpocznij.
Więcej nic nie musisz.

Offline

 

#64 2009-10-16 21:03:20

Little
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

"Jak Matka pieści swe dziecię, tak ja was pocieszać będę, przy piersiach was poniosę, a na kolanach będę się z wami pieścić" (Iz 46, 13 i 12)

 

#65 2009-10-17 07:58:27

olcia19241
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Wyspy dalekie, narody wszystkie
Tak mówi Pan, Święty Izraela:
"Do tego, kto ma życie sponiewierane,
jest wzgardą ludów, do sługi panujących."
Ja w dzień zbawienia wysłuchałem Ciebie,
w dniu Mojej łaski wspomogę Ciebie
Lecz Syjon mówił: "Bóg mnie opuścił"
- jak może matka zapomnieć o swym dziecku?

Królowie cię ujrzą, ujrzą i staną zdumieni
książęta całej ziemi na twarz upadną,
bo ja Cię wybrałem, ja Cię wybrałem!

"Lecz choćby nawet matka zapomniała o swym dziecku,
Ja nie zapomnę, Ja nie zapomnę Ciebie
Popatrz na moich dłoniach mam cię wypisaną,
na moich dłoniach mam cię wypisaną."

2TM2,3
II Pieśń sługi Pańskiego

 

#66 2010-01-09 19:04:19

Śliwka
Użytkownik

Re: Ulubiony fragment Biblii

ja ostatnio widzę, że już od dłuższego czasu towarzyszy mi fragment J3,17 " Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to , aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony "

oraz fragment J12,32: " A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie"


Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.                                       (Iz 58,11)

Offline

 

#67 2010-03-13 21:20:15

GieKa
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Najważniejszym tekstem dla mnie jest ,,Hymn o miłości" . <333
Na drugim miejscu - "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną."  <3

 

#68 2010-03-14 20:03:18

olka97
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Ja ukochałam "Modlitwę Arcykapłańską Chrystusa" : J 17, 1-26.
Szczególnie podoba mi się zdanie: "Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata" ( J 17,16). Bo chrześcijanin to człowiek z głową w chmurach, ale stąpający mocno po ziemi... img/smilies/smile

 

#69 2010-04-26 11:49:21

Śliwka
Użytkownik

Re: Ulubiony fragment Biblii

ostatnio mocno także dotyka mnie fragment ( wracam do niego co jakiś czas)

"A Ja, gdy zostanę  nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J12, 32)


Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.                                       (Iz 58,11)

Offline

 

#70 2010-05-27 15:31:16

Kwiatuszek
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Moje ulubione zdania i króciutkie komentarze do nich img/smilies/big_smile

,,Nie bój się robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu Ja cię wspomaga ,, - Bóg jest wspaniały i ma poczucie humoru img/smilies/big_smile img/smilies/big_smile img/smilies/big_smile 

,,Bo Ja, Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,, a to wszystko z miłości i troski, Bóg za nami szaleje img/smilies/big_smile

,,Błogosław, duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach,, niech każde uderzenie serca mojego składa dziękczynienie     Bogu.

,,Dziecię jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swe serce na doświadczenia,, przy Bogu ciężar staje się lekki.

,,Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię,, nie jestem przypadkiem, jestem Bożym dzieckiem img/smilies/smile

,,Ja nie zapomnę o tobie, oto wyryłem cie na obu dłoniach,, na jego dłoni jest moje imię, wyryte na krzyżu, który jest dowodem miłości Boga do człowieka.Gdyby Bóg miał w niebie biurko, to z pewnością byłoby na nim moje zdjęcie img/smilies/big_smile

,,Woła On swoje owce po imieniu,, Bóg jest Bogiem z nami, zna mnie lepiej niż ja siebie samą.


,,Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.I owszem nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana,, Bóg najwyższą wartością img/smilies/smile Amen


ponad to Ps.139 i można by dużo dużo  więcej pisać bo całe Pismo Święte jest listem  od Boga pełnym miłości.

Ostatnio edytowany przez Kwiatuszek (2010-05-27 15:34:23)

 

#71 2010-07-02 03:55:15

Magda_lena
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

"Ja poruszę niebiosa i ziemię, przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata. W tym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - wezmę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela - wyrocznia Pana - i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie»- wyrocznia Pana Zastępów." [Agg 2, 21-23]

 

#72 2010-12-25 14:00:40

homoviator22
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Treść błogosławieństw wg Biblii Tysiąclecia:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

 

#73 2010-12-25 14:43:45

Ines
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Ja osobiście bardzo czuję sie zwiazana z psalmem 121
Jednakze jak ktos zzobaczyłby moje Pismo Świete zauważył by szybko moje zakładki i podkreślenia , które są dla mnie ważne img/smilies/smile
Podczas Skrutacji Pisma odnajduję wiele pięknych słów img/smilies/smile

 

#74 2011-01-25 12:20:12

Śliwka
Użytkownik

Re: Ulubiony fragment Biblii

ostatnio ten fragment-
bo "wszystkie" img/smilies/smile


"Błogosław, duszo moja, Pana,
    i całe moje wnętrze - święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
    i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
    On leczy wszystkie twe niemoce" (Ps 103, 1-3)


Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.                                       (Iz 58,11)

Offline

 

#75 2011-02-24 21:00:22

Anuncjata OSBsamarytanka
Gość

Re: Ulubiony fragment Biblii

Dz 7, 30-34
...zdejmij sandały z nóg - powiedział do niego Pan - bo miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą. Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień, i zstąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdz posle cie teraz do Egiptu.
- to Słowo mojego powołania...

i nieustanie towarzyszą mi słowa Psalmu 130, 5

pokładam w Panu ufność swą, zawsze ufam jego Słowu...

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo