'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2008-08-23 18:13:52

(nie)poukładana
Gość

Droga Eliasza

Droga Eliasza powstała formalnie w 2003 roku. Jednak już dużo wcześniej, od 1995 roku wśród osób zaangażowanych w tworzenie Domu i proponowaną w nim formację, pojawiło się pragnienie, aby z czasem powstała tu, jeżeli taka jest wola Boża, wspólnota podejmująca staranie o życie oparte na duchowości Ojców Pustyni.

Czas dojrzał w 2002 roku. Bezpośrednią inspiracją, stał się wspólny wyjazd w maju 2003 roku, grupy osób na tygodniowe rekolekcje do Taize. Okoliczności wyjazdu, wspólne doświadczenie pobytu w La Salette, Taize, spotkanie z Bratem Rogerem i Jego modlitwa w intencji powstania wspólnoty, dały nam siłę aby podjąć życie we wspólnocie, nazywając to co faktycznie już nas łączyło od jakiegoś czasu.


Reguła Życia we Wspólnocie

1. Droga Eliasza jest wspólnotą życia i wspólnotą miejsca, gdzie określenie wspólnota nie jest użyte w znaczeniu zawężonym do wspólnoty żyjących pod jednym dachem, ani też wspólnoty zakonnej, ale w znaczeniu szerokim jako stowarzyszenie owiane duchem wspólnotowym.

2. Wspólnota gromadzi wiernych wszystkich stanów, pragnących żyć duchowością Ojców Pustyni (hezychastycznej), ze szczególnym dążeniem ku życiu w adoracji i zatrzymaniu, oraz w nieustającym staraniu o zdolność do życia w prostocie i w pragnieniu przebóstwiania codzienności.

3. Członkami wspólnoty mogą zostać osoby ochrzczone i bierzmowane w kościele katolickim, dorosłe według prawa kanonicznego, które przeszły okres próbny i które przystają do duchowości wspólnoty.

4. Osoba pragnąca stać się członkiem wspólnoty, po przedstawieniu jej osoby całej wspólnocie przez jednego z jej członków, po co najmniej trzymiesięcznym czasie rozeznania może podjąć zaangażowanie we wspólnocie

5. Zaangażowanie we wspólnotę dokonuje się na okres jednego roku. Odnawia się je rokrocznie.

6. Wejście we wspólnotę i Odnowienie życia w niej ma miejsce zawsze raz w roku, w rocznicę powstania wspólnoty, to jest 6 listopada.

7. Wejście we wspólnotę i odnowienie życia w niej dokonuje się przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie w obecności wszystkich członków wspólnoty

8. Osoba podejmująca życie we wspólnocie otrzymuje krzyż - znak wspólnoty, będący odtąd zewnętrznym znakiem przynależności do wspólnoty.

9. Pierwszy rok życia we wspólnocie umownie nazywany postulatem, jest okresem, w którym osoba wstępująca do Wspólnoty winna przez doświadczenie życia w niej, zweryfikować swoje możliwości i oczekiwania, a także swoje wyobrażenia o wspólnocie, a następnie w oparciu o to rozeznanie podjąć decyzję o wejściu lub nie, na dalszą drogę formacji.

10. Drugi i trzeci rok życia we wspólnocie, umownie nazywany nowicjatem, jest okresem formacji. Formacja ta jest biblijna, teologiczna i duchowa.

11. Członkowie wspólnoty włączają się w życie wspólnotowe tak, aby nie było ono w opozycji do życia codziennego: w rodzinach, w pracy i w okolicznościach, w jakich może osobiście może się znaleźć każdy z członków.

12. W ramach wspólnoty istnieją „domostwa" (fraternie, małe grupy) wspólnego zamieszkiwania. Przez fraternię rozumie się w ścisłym rozumieniu osoby zamieszkujące „miejsce wspólnoty" czyli Dom formacyjny w Jasionie, ale także domy rodzinne osób żyjących we wspólnocie, zwłaszcza jeżeli oboje małżonkowie są członkami wspólnoty.

13. We fraterniach" akcent życia położony jest na:

    *
      a. życie w prostocie,
    *
      b. wspólną modlitwę,
    *
      c. jakość życia i pracy w oparciu o zasady ewangeliczne

14. Członkowie wspólnoty zobowiązują się, o ile tylko jest to możliwe do:

    *
      a. codziennego czasu adoracji, zwłaszcza Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
    *
      b. częstego uczestnictwa w Eucharystii
    *
      c. stałego życia sakramentalnego,
    *
      d. codziennej modlitwy cząstką Liturgii Godzin (jutrznia, nieszpory lub kompleta)

15. Rytm i rodzaj spotkań Wspólnoty ustalany jest z wyprzedzeniem rocznym, przy czym każdy z członków, z uwzględnieniem punktu 11 reguły, bierze udział:

    *
      a. raz w miesiącu, w formacyjnym spotkaniu wspólnoty,
    *
      b. dwa razy w roku, w weekendowym spotkaniu wspólnoty
    *
      c. raz w roku, w tygodniowych wspólnych dla całej wspólnoty rekolekcjach, przeżytych najlepiej w innej wspólnocie życia lub wspólnocie zakonnej - ku wzajemnemu zbudowaniu.

16. Ze względu na służebny charakter wspólnoty i jej szczególne związanie z miejscem Domu Formacyjnego w Jasionie, każdego z członków zachęca się do:

    *
      a. przyjęcia w miarę swoich możliwości, na każdy rok życia we wspólnocie, konkretnej posługi służącej funkcjonowaniu i rozwojowi miejsca i wspólnoty.
    *
      b. podjęcia przynajmniej cztery razy w roku dnia służby, dnia poświęconego pracy na rzecz Domu Formacyjnego.
    *
      c. uczestnictwa i współtworzenia weekendów i rekolekcji ciszy, a także innych spotkań formacyjnych będących propozycją dla osób spoza wspólnoty.

17. Kształt powyższej Reguły jest czasowy i winien być modyfikowany wraz z rozwojem Wspólnoty, ku jej umocnieniu w drodze ku świętości.


Ze strony wspólnoty:

http://www.heliosz.org/index.php

 

#2 2010-08-22 23:11:20

TomaszD
Gość

Re: Droga Eliasza

Zapraszam do pustelni tej wspólnoty, można odbyć u nich świetne rekolekcje. Sam na sam z Panem img/smilies/smile Terminy nieziemskie, ale warto:)

 

#3 2014-01-07 19:07:27

michaleus
Użytkownik
Imieniny: 29.09
Urodziny: 21.01
Skąd: Lublin

Re: Droga Eliasza

Nigdy wcześniej nie słyszałem. Człowiek całe życie poszukuje i się uczy. Forma życia wspólnoty ma w sobie coś pięknego - właśnie poprzez wyraźny akcent postawiony na "czasie pustyni", adoracji Chrystusa, prostocie, odmawianiu cząstki Liturgii Godzin.


Im więcej daje się Bogu, tym więcej się od Niego otrzymuje.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo