'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku
  • Index
  •  » Modlitwa
  •  » Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

#1 2018-02-19 20:37:30

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

Akcja 33 – zostań Aniołem Pocieszycielem!
Począwszy od 20 lutego na profilu FB Instytutu Wynagrodzicielek oraz na blogu Magis (http://blog.wiara.pl/inwyn) i stronie http://powolaniowapomoc.p2a.pl/  w zakładce Modlitwa, będą ukazywały się króciutkie rozważania do poszczególnych wezwań litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz propozycja podjęcia intencji wynagradzającej na każdy dzień.
Ten kto czuje się zaproszony decyduje się ( w swoim sercu) na :
1)    wzbudzenie podanej intencji wynagradzającej na początku każdego dnia,
2)    przypominanie sobie w ciągu dnia treści zaproponowanego wezwania z litanii do serca Pana Jezusa – tak by stawało się ono oddechem-modlitwą pośród codzienności,
3)    ofiarowania w podanej intencji trudów dnia codziennego, niewygód, przykrości– tego wszystkiego, co przynosi życie, a co staje się naszym małym krzyżem,
4)    uczynienie pod koniec dnia krótkiej refleksji w obecności Pana Jezusa nad tym, czy był wierny temu co podjął i czy rzeczywiście podejmując trudy dnia codziennego stał się aniołem pocieszycielem dla Cierpiącego   za grzechy i zniewagi Pana.

Ta propozycja jest zaproszeniem do wejścia w nurt duchowości wynagradzającej oraz możliwością bardzo konkretnego przeżycia 33 dni Wielkiego Postu, aż do soboty 24 marca. Jest to droga do Wielkiego Tygodnia, a potem do świętowania Zmartwychwstania.
Zechciej zostać Aniołem Pocieszycielem Jezusa Cierpiącego!


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#2 2018-02-19 20:42:22

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

20 lutego
Serce Jezusa Syna Ojca przedwiecznego zmiłuj się nad nami!
    Jezus jest Synem – pozostaje w relacji i zażyłości z Ojcem.
    Jezus jest darem Ojca dla mnie. Jest wydany w moje ręce. Jest Bogiem bezbronnym.

Intencja wynagradzająca:  za tych, którzy małym i bezbronnym (zwłaszcza dzieciom wyrządzają krzywdę).


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#3 2018-02-20 19:49:18

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

21 lutego
Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone.
    Bóg - człowiek – śmiał się i płakał, pewnie ganiał z rówieśnikami po zakurzonych drogach, czasem miewał katar.
    Bóg - człowiek – który wiedział co to cierpienia, poniżenie i upokorzenie.
    Bóg- człowiek, bliski człowiekowi.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy obojętnie przechodzą obok ludzkiego, nawet najmniejszego cierpienia


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#4 2018-02-21 20:45:25

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

22 lutego
Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone.
•    Bóg, który wypowiedział swoje Słowo w sposób ludzki.
•    Bóg, którego Słowo stało się ciałem.
•    Życie, które objawiło się w Jezusie.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy mówią zbyt dużo, używają słów raniących innych, za obmowy , oszczerstwa i plotki.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#5 2018-02-22 20:45:25

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

23 lutego
Serce Jezusa nieskończonego majestatu.
•    Bóg, który ukrył swój majestat w człowieczeństwie.
•    Bóg, który przyjdzie w chwale i wszyscy aniołowie z Nim. (Mt, 25,31)
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie okazują szacunku Panu Bogu, którzy lekceważą Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#6 2018-02-23 21:37:35

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

24 lutego
Serce Jezusa Świątynio Boga.
•    Serce Boga, w którym jest Majestat i Chwała.
•    Serce Emmanuela- Boga z nami.

Intencja wynagradzająca: za tych, którzy zapominają, że ich ciało jest świątynią Ducha Świętego.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#7 2018-02-24 18:55:48

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

25 lutego
Serce Jezusa Przybytku Najwyższego.
•    Pan, który w swoim Sercu jest najgłębiej zjednoczony z Ojcem i Duchem Świętym.
•    Pan,  który w swoim  Sercu zamyka każdego człowieka.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie pozwalają się przyciągnąć Jezusowi, którzy nie chcą się z Nim jednoczyć w miłości.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#8 2018-02-25 21:18:58

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

26 lutego
Serce Jezusa Domie Boży i Bramo niebios
•    Serce, które otwiera nam niebo.
•    Serce przez które możemy wejść do Domu Ojca, gdzie jesteśmy wyczekiwani i wytęsknieni.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy trwają w grzechach i nie chcą korzystać z S. Pokuty.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#9 2018-02-26 20:55:55

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

27 lutego
Serce Jezusa gorejące ognisko miłości.

•    Bóg, który pragnie, aby ogień Jego miłości zapłonął na ziemi.

•    Bóg, w którego Sercu można spalić swoje biedy, słabości i grzechy i zająć się ogniem Jego Miłości.

Intencja wynagradzająca: za tych, którzy są „letni” duchowo.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#10 2018-02-27 20:27:58

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

28 lutego
Serce Jezusa – sprawiedliwości i miłości skarbnico.
•    Bóg, który ma skarby i wielką otwartość, aby się nimi podzielić.
•    Bóg, który jest hojny w rozdzielaniu miłości.

Intencja wynagradzająca: za tych, którzy tym co posiadają nie chcą dzielić się z innymi.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#11 2018-02-28 20:24:57

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

1 marca

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne.

•    Pełnia- taka miłość do Ciebie, że już więcej się nie da.
•    Pełnia – takie pragnienie, aby świadczyć Ci dobro i Ci błogosławić, że nikt Go nie prześcignie.

Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie pielęgnują w sobie złożonego w nich daru miłości i dobroci


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#12 2018-03-01 20:05:15

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

2 marca
Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino.
•    Rzeka wody, lśniąca, jak kryształ, wypływająca z tronu Boga i Baranka (z Apokalipsy).
•    Taki bezmiar, że każdy Twój grzech tam zatopiony ginie.

Intencja wynagradzająca:  za tych, którzy związali się z własnym grzechem i nie chcą go oddać w ręce Miłosiernego.

Dziś pierwszy piątek miesiąca – czy pamiętasz o obietnicach Jezusa danych św. Marii Małgorzacie?

Jeśli to tylko możliwe spotkaj się z Jezusem w Eucharystii i ofiaruj Komunię Świętą na wynagrodzenie za grzechy.

Pan Jezus wziął kiedyś serce św. Marii Małgorzaty i umieścił je w swoim Sercu. Dzisiaj też chciałby i z twoim  sercem zrobić tak samo….pozwól Mu na to.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#13 2018-03-03 07:22:03

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

3 marca
Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze.
•    Godne chwały Serce Króla ubiczowanego i ukrzyżowanego – dla Ciebie.
•    Człowiek na to jest stworzony, aby Boga Pana swego czcił , chwalił i Jemu służył. (św. Ignacy)
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy oczekują hołdów i pochwał, a zapominają, że chwała  należy się jedynie Jezusowi.
Dziś pierwsza sobota miesiąca – nie zapomnij o Sercu Mamy, które jest tak blisko Serca Syna


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#14 2018-03-04 16:17:08

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

4 marca - Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich.
•    Serce Króla w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu zarzuconym Mu na pośmiewisko.
•    Serce, które pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i z Ojcem, w miłości Ducha.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy rozbijają jedność wspólnot i rodzin.

Ostatnio edytowany przez maluszek (2018-03-04 16:17:42)


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#15 2018-03-05 07:38:00

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

5 marca
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.
•    Serce, w którym jest Wszystko co ważne, istotne i cenne.
•    Serce gotowe do rozdawania tego, co się w Nim zmyka.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy bogactwa szukają w pieniądzu i zaszczytach tego świata.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#16 2018-03-06 20:54:50

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

6 marca
Serce Jezusa w którym mieszka cała pełnia bóstwa
•    Poznaj swoją godność chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje i już więcej do nich nie wracaj. (św. Leon Wielki)

Intencja wynagradzająca: za tych, którzy zapominają, że są synami Bożymi


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#17 2018-03-07 06:49:26

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

7 marca
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał.
•    Spojrzenie miłości Ojca na Syna.
•    Spojrzenie miłości skierowane na Ciebie.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie chcą się pozwolić ogarnąć Miłością


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#18 2018-03-07 20:43:01

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

8 Marca
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali.
•    Serce, które pragnie w obfitości dawać łaski.
•    Serce otwarte dla Ciebie.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie chcą przyjmować darów Serca.

I pięknego świętowania dla dziewcząt i kobiet img/smilies/smileimg/smilies/smile


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#19 2018-03-08 21:45:19

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

9 marca
Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata.
•    Serce, w którym można zaspokoić wszystkie swoje pragnienia.
•    Serce, które tęskni za  Tobą.
Intencja wynagradzająca:  za tych, którzy zamiast zaspokajać swoje pragnienie w Źródle, wolą pić z kałuży własnych zachcianek.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#20 2018-03-09 22:35:35

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

10 marca
Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia.
•    Serce, które zawsze ma czas dla Ciebie.
•    Serce hojne do szaleństwa w rozdawaniu miłosierdzia.
Intencja wynagradzająca: Za tych, którzy w pędzie życia zapominają, że w Niebie czas płynie w rytmie miłości.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#21 2018-03-11 20:35:08

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

11 marca
Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
•    Serce, które chce rozdzielać łaski.
•    Serce uważne na głos człowieka.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy Jezusa nie wzywają , ponieważ pokładają ufność we własnych siłach.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#22 2018-03-12 07:32:25

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

12 marca
Serce Jezusa – źródło życia i świętości.
•    Serce, z którego tryska wszystko to co daje życie.
•    Serce, które jest inspiracją do tego, aby kochać wciąż więcej i więcej.

Intencja wynagradzająca: za tych, którzy zapomnieli, że powołani są wielkich rzeczy: do kochania do szaleństwa, do bycia do darem, do bycia świętymi.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#23 2018-03-13 17:39:53

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

13 marca 2018
Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze.
•    Serce, które do szaleństwa ukochało grzesznika.
•    Serce, które dało się z tej miłości przebić.
Intencja wynagradzająca: za tych, którzy nie chcą uznać, że są grzesznikami


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#24 2018-03-14 20:24:51

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

14 marca - Serce Jezusa dobroci i miłości pełne polecam Ci Kacpra, Marcina i Seweryna...to jest moje litanijne wezwanie na dziś, proszę, niech Twoja miłość ogarnie tych trzech małych chłopców.
A Ciebie, który to czytasz - proszę także powierz te dzieciaki Jezusowi.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 

#25 2018-03-15 06:42:21

maluszek
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: spod skrzydeł św. Ojca Ignacego

Re: Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

15 marca
Serce Jezusa zelżywością napełnione.
•    Serce poniżone i upokorzone.
•    Serce przyjmujące zniewagi od stworzenia.
Intencja wynagradzająca: za te sytuacje w moim życiu, kiedy buntowałem się na doświadczenie upokorzenia i poniżenia.


Jezus - moja miłość jest Ukrzyżowany (św. O. Ignacy)

Offline

 
  • Index
  •  » Modlitwa
  •  » Akcja 33 - zostań aniołem pocieszycielem

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo