'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2007-09-29 21:36:49

Sesunia
Gość

Modlitwy do Ducha Świętego

Z racji tego ze jestem w Zgromadzeniu Sióstr Duchaczek które szczególnie czci Ducha Świętego to tutaj postaram zamieścić różne modlitwy którymi się modlimy. Na pewno warto modlić się do Ducha Świętego o Jego dary! Będę co jakiś czas dopisywać coś nowego ale zachęcam do dzielenia się tym co te modlitwy wam dają i czy może któraś z nich w jakiś szczególny sposób was dotknie:D

 

#2 2007-09-29 21:41:13

Sesunia
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
w intencjach Kościoła i odnowy świata

TAJEMNICE

1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1, 35)
2. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3, 16)
3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4, 1)
4. Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2, 2)
5. Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3, 16)

PRZY KAŻDEJ TAJEMNICY

Na małych paciorkach 7 razy
W. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
O. I ogień Twojej miłości w nich zapal.

Na dużych paciorkach 1 raz
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, ktoryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NA ZAKOŃCZENIE KORONKI:

Chwała Ojcu. (3 razy)
Wierzę w Boga Ojca.

 

#3 2007-10-08 16:27:44

Sesunia
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Duchu Święty natchnij nas.
Miłości Boża pochłoń nas.
Na właściwą drogę wprowadź nas.
Maryjo Matko spojrzyj na nas.
Z Jezusem błogosław nam.
Od wszelkiego złego,
Od wszelakich złudzeń,
Od wszystkich niebezpieczeństw
Zachowaj nas. Amen.

 

#4 2007-12-29 15:47:50

magda1991
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty,
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty,
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty,
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty,
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty,
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 

#5 2007-12-30 12:45:17

Sesunia
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

ale piękna ta litania:)
Można się także modlić pieśniami, a mi osobiście bardzo podoba się ta:


Duchu Święty, Stworzycielu   
ożywiaj moją modlitwę   
ożywiaj moje pragnienie, pełnienia woli Ojca   
Duchu Święty, Stworzycielu   
Otwieraj moje oczy, by widziały   
Otwieraj moje uszy, by słyszały, serce aby czuło
Duchu Święty Ożywicielu przyjdź

 

#6 2007-12-30 13:27:07

osiem błogosławieństw
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego są piękne wszystkie. To moja ulubiona:

O Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa; spraw, by modlitwa, którą zanosimy w imieniu całego świata, była mocna i stała: przyspiesz dla każdego z nas czas głębokiego życia wewnętrznego; rozpal w nas zapał apostolski, który by dosięgał wszystkich ludzi i wszystkie narody, gdyż wszystkie są odkupione krwią Chrystusa i wszystkie stanowią jego dziedzictwo.

Skrusz w nas wrodzoną pychę i podnieś na wyżyny świętej pokory, prawdziwej bojaźni Bożej i wielkodusznej odwagi. Niech żadne więzy ziemskie nie przeszkadzają nam w wypełnianiu naszego powołania; niech dla korzyści, przez niedbalstwo nasze, nie będą deptane prawa sprawiedliwości; niech żadne obliczenia nie sprowadzą szerokiego zasięgu miłości do ciasnych, małych egoizmów.

Niech wszystko w nas będzie wielkie: poszukiwanie i umiłowanie prawdy, gotowość do ofiary, choćby na krzyż i śmierć, niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół i jego instytucje, na poszczególne dusze i narody. Amen, amen; alleluja, alleluja

(Z homilii Jana XXIII na Zesłanie Ducha Świętego, 1962 r.)

 

#7 2008-01-05 15:46:26

szkotuś
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

wszystkie modlitwy do Ducha Świetego sa bardzo piekne, ja osobiscie jednak uwielbiam ten hymn....:

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary

 

#8 2008-01-09 09:17:58

Sesunia
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Nasze Zgromadzenie odmawia ten hymn codziennie podczas Modlitw Południowych. A rano odmawiamy:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

#9 2008-01-10 21:35:46

szkotuś
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

" Stworzycielu ,Duchu..." zawsze kojarzył się mi się ze ślubami..., bo pierwszy raz usyszłam ten hymn przeszło dobrych kilkanaście lat temu na ślubie mojej siostry....i tak mi sie spodobał, ze na kazdej kolejnej Mszy slubnej zawsze czekałam na ten moment, w którym bedzie odspiewany....img/smilies/smile

 

#10 2008-04-19 23:25:02

natalina
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,
Którego kocham z całej duszy mojej
Uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie,
wzmacniaj mnie,
kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie,
pocieszaj mnie.
Obiecuję
poddać się wszystkiemu
co mnie spotyka z Twej woli
I przyjąć wszystko
co pragniesz,
aby mnie spotkało.
Duchu Przenajświętszy,
obdarz świat pokojem.

 

#11 2008-04-20 00:29:36

b.
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Osobiście polecam modlitwy-pieśni Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej (są na ich stronie: www.wmu.pl)
A oto jedna z nich:

"Duchu Święty wypełnij swą świątynię - moje ciało
mieszkaj we mnie, cały jestem Twój

Ty ocaliłeś od śmierci moje życie
Przygarnąłeś mnie w miłości swojej
Zostałem nabyty drogocenną krwią
Nie chcę już należeć do siebie samego

Ciało moje jest świątynią Twoją
Składam w moim sercu małe ofiary
Chcę czynić tylko to co jest Tobie miłe
I każdym oddechem wielbić Ciebie

Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą
Wśród narodów będę chwalił Ciebie
Poza Tobą nie ma dla mnie dobra
Tobie powierzam moje życie"

 

#12 2008-04-23 16:49:15

Zakochana
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

wiem, że u nazaretanek w modlitwach porannych jest "Przybądź Duchu Święty...", odmawiane w ten sposób, że jedna z sióstr mówi pierwszą część każdej zwrotki, a wszystkie drugą img/smilies/wink przynajmniej w Łukowskim klasztore, bo podejrzewam, że niektóre zwyczaje mogą się różnić między domami img/smilies/smile
a co do "Stworzycielu Duchu przyjdź..." to w parafii na ślubach organista gra 2 zwrotki (jak nie jedną), a na bierzmowaniu wogóle tego nie było...
obydwa hymny są śliczne, ale osobiście wolę ten pierwszy... img/smilies/smile

 

#13 2008-05-09 21:29:34

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Hymn "O STworzycielu Duchu przyjdź' każdego dnia recytujemy. Zawsze bardzo uroczyscie brzmi ten hymn śpiewany  w czasie nowenny do Ducha Świętego przed Zesłaniem. W naszych klasztorach jest odprawiana uroczysta nowenna, w której w czasie wwystawienia Najświętszego Sakramentu, po odśpiewaniu hymnu, śpiewamy także wezwania do Ducha Świętego i prosimy Go o dary dla Kościoła. W trakcie jest też krótkie słowo Księdza o osobie Ducha Świętego i Jego działaniu. Nabozeństwo zakończone jest błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W kościele przy Domu Generalnym jest poza nabożeństwem jest odprawiana uroczysta  Msza Święta. Zasłanie Ducha Świętego jest przecież naszym świętem patronalnym.

Offline

 

#14 2008-05-10 09:33:38

sdominika
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

My, Służebnice Ducha Świętego, każdego dnia rano, przed modlitwami porannymi, spiewamy Veni Creator Spiritus... Natomiast w poludnie, przy modlitwach, odmawiamy Sekwencje do Ducha Świętego.
Pozdrawiam w milosci Ducha Świetego!

 

#15 2008-05-10 15:34:34

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Hymn i sekwencja są pięknymi i długimi modlitwami. Też bardzo lubię się nimi modlić. Często też modlę się krótkim wezwaniem do Ducha Świętego: DUCHU ŚWIĘTY BOŻE PODDAJĘ DUSZĘ MOJĄ  NA TWOJE DZIAŁANIE. Czy  znacie jakieś krótkie wezwania do Ducha Świętego, które pomagają żyć w obecności Ducha Świętego?

Offline

 

#16 2008-05-10 16:51:14

sdominika
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Duchu Swiety, Boze, wszystko z milosci ku Tobie! To rowniez nasze zgromadzeniowe zawolanie: np. rano, przy wstaniu, wieczorem.... Przed podjeciem obowiazkow itd...

 

#17 2008-07-16 16:54:56

szkotuś
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

O Duchu Święty,
Duszo mojej duszy, uwielbiam Cię.

Oświecaj mnie,
prowadź mnie, umacniaj,
pocieszaj i nauczaj, co mam czynić.

Rozkazuj mi!

Poddaje się chętnie wszystkiemu,
czego ode mnie zażądasz,
pragnę wszystko przyjąć,
co na mnie dopuścisz.

Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę !

AMEN

Kard.Marcier

 

#18 2008-09-02 20:12:31

credo2008
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu

Duchu Święty Boże, Duchu Prawdy i Miłości.
Z pokorą powierzam się Tobie w życiu doczesnym i wiecznym.
Spraw, aby rozum mój był zawsze otwarty
na przyjęcie Twoich natchnień.
Niech serce moje płonie ogniem miłości do Boga i człowieka,
a moja wola w każdej sytuacji zgadza się z wolą Ojca, który jest w niebie.
Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie istnieję, myślę i działam.
Prowadź mnie Duchu Święty drogami pokoju prosto w ramiona Jezusa,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

#19 2008-09-03 21:11:50

szkotuś
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

credo2008 napisał(a):

Prowadź mnie Duchu Święty drogami pokoju prosto w ramiona Jezusa,

przepiekne sa te modlitwy do Ducha Świętego....zresztą wszystkie sa piekne, tylko w inny sposób nas ujmujace.....i co się z tym wiąze niesamowita jest ta róznorodność w jednosci w Duchu Świetym....

 

#20 2008-09-06 14:42:57

devinirka
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: południe :)

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Właśnie szukałam Koronki do Ducha Świętego. Jakoś nie pomyślałam o Barce. A tu: Niespodzianka! (Dalko szukałam, a blisko znalazłam) img/smilies/smile
Piękne i... (nie wiem jakie- nie potrafię znaleźć tego słowa...) są te modlitwy.
Dziękuję ślicznie za nie.


...A Bóg map nie rozdaje...

Offline

 

#21 2008-09-06 14:59:58

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Devinirka, cieszę się, że odkryłaś tekst koronki do Ducha Świętego. Jest to modlitwa, którą każda siostra duchaczka odmawia codziennie. A czy widziałaś koronkę (jako przedmiot) do odmawiania tej modlitwy?

Offline

 

#22 2008-09-06 15:21:59

devinirka
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: południe :)

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Siostro Celino- niestety nie widziałam nigdy koronki. Co najwyżej słyszałam (ponoć moja Prababcia często się na niej modliła). Będę szukała po Sklepikach. Mam nadzieje, że znajdę.
Czy mogłaby powiedzieć mi Siostra jeszcze ,czy są określone godziny/momenty, w których Siostry odmawiają koronkę?


...A Bóg map nie rozdaje...

Offline

 

#23 2008-09-06 15:34:55

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Devinirko, napisałm do ciebie meila, mam nadzieję, ze doszedł img/smilies/smile Pytasz czy są określone godziny, momenty. Poniedziałek, to dzień szczególnie poświęcony Duchowi Świętemu, tak jak środa - św. Józefowi, piątek - Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a sobota - Matce Bożej. Właśnie w poniedziałek staramy się śpiewać Godzinki do Ducha Świętego i wspólnie odmawiamy koronkę do Ducha Świętego, łacząc się ze wszystkimi wspólnotami Zgromadzenia. Przyjęło się, że będziemy odmawiać ją o godz.9.00, ale w praktyce czasami mówimy ją w innej godzinie ( tak aby mogła zebrać się wspólnota).

Offline

 

#24 2008-09-06 18:32:05

Inga
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Koronka jest wspaniała! Zawsze kiedy się nią modlę pamiętam o Siostrach Duchaczkach prosząc o szczególną opiekę jak również teraz modlę się za nowicjuszki by jak najpiękniej przeżyły nowicjat.
img/smilies/smile

 

#25 2008-09-06 19:01:08

szkotuś
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Tak!!! Koronka jest niesamowita...mi towarzyszy juz od ponad dwóch lat....zarówno tresć jaki i samą koronke dostałam od kochanych sióstr Duchaczek img/smilies/smile trwam na niej wierząc, ze wytrwałosć rodzi owoce.....a widzac, ze coraz wiecej Barkowiczów po nia siega łącze sie także z Wami w czasie tej modlitwy...pozdrawiam:)

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo