'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#51 2008-11-05 16:55:41

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Śliwko, to rzeczywiście piękny i głęboki akt strzelisty. Dzięki, że się nim z nami podzieliłaś. Ja też podzielę się z wami modlitwą, którą kiedyś dostałam. Jest krótka, ale myślę, że bardzo znacząca:
"Ojcze Niebieski w imię Jezusa, proszę Cię o namaszczenie Twojego Ducha".

Offline

 

#52 2008-11-05 17:39:14

Śliwka
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Siostro no właśnie ja się dopiero powolutku "uczę" Ducha Świętego i Go dopiero poznaje...tzn dopiero teraz jakoś pragnę bardzo zbudować z Nim relację... wydaje mi się ona bardzo trudna... ale pewnie dlatego, że to moje początki... no w każdym razie , na razie trochę mnie "odstraszają" dłuższe modlitwy do Ducha Świętego więc korzystam z krótszych...
kolejne słowa to :
"Duchu Święty, niech moje życie pozwoli Chrystusowi zabłysnąć"
to i poprzednie jakoś pozwalają mi uchwycić (jak sądzę... ale już nie jestem pewna...) jakąś istotę Ducha Świętego w naszym, chrześcijańskim życiu...
ale jak w ogóle budować relację z Duchem Świętym? czy można tutaj mówić o osobowej relacji? jak zacząć? czuję w sobie duże pragnienie by poznawać Go... jak?

 

#53 2008-11-05 21:47:32

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Śliwko, dziekuje za to świadecrtwo odkrywania Ducha Świętego w twoim życiu. Myślę, że dotykasz trochę tajemnicy Jego działania w duszy chrześcijanina. To Duch Święty przenika głębokości Boga samego, to On daje nam poznać Chrystusa i On pozwala Go wyznać jako Zbawiciela i Pana. To Bóg równy w potędze i chwale Ojcu i Synowi. Działa z mocą w mocnych i z delikatnością w słabych. To On obdarza nas darami charyzmatami dla dobra wspólnoty jaką jest Kościół. Jego działanie w duszy człowieka rozpoznajemy poprzez owoce, które On przynosi. Uwielbiam Ducha Świętego za Jego delikatne a potężne działanie, za miłość, którą wzbudza w sercu i zapala do służby braciom i siostrom w Kościele. Ja też na początku wstąpienia do Zakonu jeszcze Go nie odkryłam, ale teraz pomalutku daje mi się poznać. I wcale nie musisz się zmuszać na długie modlitwy, ale trwaj w ciszy, otwierając się na Jego działanie. Mów Mu, o twoim pagnieniu, aby On działał w twoim życiu. To wystarczy.
Pozdrawiam po duchacku: RADOŚĆ I POKÓJ W DUCHU ŚWIĘTYM!

Offline

 

#54 2009-02-28 09:52:03

karolinapaula
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Koronka do Ducha Świętego
(Jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego)

      Dnia 2 grudnia 1930 r. objawił Pan Jezus zmarłej w 1956 r. Świątobliwej matce Katarzynie Volg z Monachium: "Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy; Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączany, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz Mi wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak Koronkę do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze". I jeszcze raz zapewniał ją Jezus 30 stycznia 1931 r. "Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę wam wielkich mężów, którzy są całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni będą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas pozna wielu swoje zaślepienie i zrozumieją, co prowadzi do pokoju...Z prośbą o takich mężów należy wiele, wiele koronek do Ducha Świętego odmawiać"
     Już w uroczystość Maryi z Góry Karmel dnia 16 lipca 1930 r. przynaglała ją Matka Boża: "Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic pojąć nie może. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj Mnie, jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójce Przenajświętszą. Powiedz swemu kierownikowi duszy, by tę koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniona i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom zostanie ludzkość znowu napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości.
     
     TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
     
     Na początku - Wierzę w Boga..., dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca - 1 x Ojcze nasz..., 10 x Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie "... Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:
     1. "który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego".
     2. "który niech nam udzieli Ducha Świętego pomnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość".
     3. "który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci".
     4. "który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością".
     5. "który niech nam ześle siedem darów, oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe"
     
     Po każdym dziesiątku mówimy:
      "Chwała Ojcu..." oraz: "O Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego módl się za nami"
     
     Na zakończenie:
      Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen. Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze, Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

 

#55 2009-05-02 14:17:35

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Radość i pokój w Duchu Świętym!
Chciałam podzielić się z wami informacją, którą odkryłam przeglądając pozycje książkowe w księgarni gloria24.pl
Znalazłam tam książeczkę "Koronka do Ducha Świętego", do któej dołączona jest czerwona koronka do odmawiania tej pięknej, prostej i mocno w to wierzę - skutecznej modlitwy. Zachęcam też do odmawiania jej przed ważnymi decyzjami, egzaminami etc.
To Duch Święty przenika głębokosci Boga samego i to On przyczynia się za nami w błaganiach, których nie umiemy wyrazić słowami. Otwórzmy się na Jego obecność i prośmy Go z  wiarą i ufnością.  POzdrawiam serdecznie.

Offline

 

#56 2009-06-09 18:27:28

Augustyna
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Od ducha gniewu - Wybaw nas Duchu Święty
Od ducha pamiętliwości,
Od ducha chciwości,
Od ducha nienawiści,
Od ducha lenistwa,
Od ducha pychy,
Od ducha nieprawdy,
Od ducha nieczystości,
Od ducha nieprawości,
Od ducha bałwochwalstwa,
Od ducha zawiści,
Od ducha zazdrości,
Od ducha zniewolenia,
Od ducha zagubienia,
Od ducha braku przebaczenia,
Od ducha egoizmu,
Od ducha niewiary,
Od ducha zwątpienia,
Od ducha zatwardziałości serca,
Od ducha nieposłuszeństwa,
Od ducha bezwstydu,
Od ducha niegodziwości,
Od ducha braku godności,
Od ducha złośliwości,
Od ducha zniechęcenia,
Od ducha niesprawiedliwosci,
Od ducha braku poświęcenia,
Od ducha zemsty,
Od ducha oszczerstwa,
Od ducha fałszu,
Od ducha niedbalstwa,
Od ducha bezeceństwa,
Od ducha oszustwa,
Od ducha chamstwa,
Od ducha obżarstwa,
Od ducha nietrwałości,
Od ducha ciemności,
Od ducha zwątpienia,
Od ducha strapienia,
Od ducha zapomnienia,
Od ducha nieufności,
Od ducha lekceważenia,
Od ducha lekkomyślności,
Od ducha nieuczciwości,

Duchem Miłości - Tchnij nas Duchu Święty
Duchem uczciwości,
Duchem roztropności,
Duchem wstrzemiężliwości,
Duchem pracowitości,
Duchem pokory,
Duchem posłuszeństwa,
Duchem wiary,
Duchem gotowego serca,
Duchem ufności,
Duchem nadziei,
Duchem przebaczenia,
Duchem wytrwałości,
Duchem godności,
Duchem przyjaźni.
Duchem chęci,
Duchem sprawiedliwości,
Duchem poświęcenia,
Duchem prawdziwości,
Duchem dbałości,
Duchem miłosierdzia,
Duchem pocieszenia,
Duchem hojności,
Duchem gorliwości,
Duchem wolności,
Duchem wrażliwości,
Duchem pokoju,
Duchem radości,
Duchem modlitwy,
Duchem jałmużny,
Duchem ofiarności,
Duchem gotowości,
Duchem cierpliwości,
Duchem mądrości,
Duchem mężności,
Duchem rozumu,
Duchem rady,
Duchem męstwa,
Duchem pobożności,
Duchem umiejętności,
Duchem bojaźni Bożej,
Duchem braterstwa,

Do ludzi potrzebujących - Poślij nas Duchu Święty
Do ludzi placzących,
Do ludzi uciśnionych,
Do ludzi zrozpaczonych,
Do ludzi zagubionych,
Do ludzi biednych,
Do ludzi głodnych,
Do ludzi spragnionych,
Do ludzi uzależnionych,
Do ludzi chorych,
Do ludzi potrzebujących opieki,
Do ludzi smutnych,
Do ludzi samotnych,
Do ludzi zawistnych,
Do ludzi tchórzliwych,
Do ludzi fałszywych,
Do ludzi zniechęconych,
Do ludzi złośliwych,
Do ludzi wzgardzonych,
Do ludzi opuszczonych,
Do serc zatwardziałych,
Do serc nieufnych,
Do serc pozbawionych nadziei,
Do serc niekochanych,
Do serc niewrażliwych,
Do serc zawziętych,
Do serc nieposłusznych,
Do serc zranionych,
Do serc złamanych,
Do serc głuchych,
Do serc bezdusznych,
Do serc zamkniętych,
Do serc szukających,
Do serc zniewolonych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Tchnij nas Swym Duchem, Panie.
W: Dusza ludzka pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.

Módlmy się:
Duchu Święty, Wypełnij Sobą nasze serca,
Ukochaj w nich każdego człowieka spotkanego na naszej drodze.
Kształtuj naszą nędzną miłość na wzór Boskiej Miłości, byśmy
byli gotowi umierać dla grzechu, a żyć dla Chrystusa w Nim
ofiarowując siebie światu. Amen.

 

#57 2010-06-08 00:03:55

Śliwka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

ja bardzo lubię modlitwę taką:

Królu Niebieski, Pocieszycielu,
Duchu Prawdy,
Ty, który wszędzie jesteś
I wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
Przyjdź i zamieszkaj w nas,
i oczyść nas od wszelkiej zmazy,
I zbaw, o Dobry, dusze nasze.

a, że znam ją w wykonaniu Braci Dominikanów, to też sobie w głowie ją spiewam

Ostatnio edytowany przez Śliwka (2010-06-08 00:06:39)


Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.                                       (Iz 58,11)

Offline

 

#58 2010-06-17 16:57:25

br. Michał SVD
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Akt Poświęcenia się DUCHOWI ŚWIĘTEMU
   Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)
na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
O. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

#59 2010-07-22 12:26:38

Iacobus
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

A znacie Akatyst ku czci Ducha Świętego ? Jak dla mnie to piękna, choć długa, modlitwa ( ten ku czci Matki Bożej również oczywiście mnie zachwyca ), pokazująca, że Duch Święty ożywia całą ziemię. Do tego ta piękna wschodnia melodia, dostojna i przesycona mistrycyzmem... super img/smilies/wink Wrzucam fragmencik:

Tchnienie Wszechmocnego, które unosiło się nad chaosem - zamieszkaj w nas.
Który kształtujesz nasiona - zamieszkaj w nas.
Przez kogo kwiat się rozchyla- zamieszkaj w nas.
Dzięki któremu żyją rośliny - zamieszkaj w nas.

Który sprawiasz, że trawa zielenieje - zamieszkaj w nas.
Który karmisz zboża - zamieszkaj w nas.
Dzięki któremu róża jest piękna, a lilia wspaniale odziana - zamieszkaj w nas.
Dzięki któremu konwalia zapach roztacza - zamieszkaj w nas.

Ostatnio edytowany przez Iacobus (2010-07-22 12:27:49)

 

#60 2010-07-22 22:16:36

Dominiczka89
Użytkownik
Imieniny: 06.07
Urodziny: 20.05
Skąd: ..między ziemią, a niebem... ;)

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Szkotusiu, gdybyś nie znalazła, zgłoś się do mnie...
Tak, to piękna modlitwa... Pamiętam, jak usłyszałam ją po raz pierwszy - chłonęłam całą sobą. img/smilies/wink

"...Źródło rozumu i geniuszu twórców - zamieszkaj w nas,
Który śpiewasz w pieśniach, Którego głosi muzyka,
Źródło zachwytu poetów i duszo rzeczy pięknych,
Który mówisz przez oratorów i prowadzisz pędzel malarza...."


"O, mój Jezu, w Hostii utajony, serce moje Cię czuje. I choć kryją Cię zasłony Ty wiesz, że Cię miłuję, że Cię miłuję..."  img/smilies/142

Offline

 

#61 2010-08-04 18:25:00

szkotuś
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Domini...:* szukałam....ale chyba po ostatniej awarii komputera ten utwór mi 'wyparował'...;/ ale kojarzy mi się, że tutaj na tym forum powinien byc link do źródła....będę szukać nadal:)

Tymczasem zostawiam piękną modlitwę sw.Augustyna:

Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.

Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.

Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.

Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.

Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.

 

#62 2010-08-12 12:55:20

Śliwka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Iacobus napisał(a):

A znacie Akatyst ku czci Ducha Świętego ?

ja znam, ale zupełnie inną wersję... ciekawe ile ich jest... w tej, którą znam moje 2 wezwania się pokrywają.... a resztą to zupełnie inne... ale także jest przepiekny... i bardzo mi sie podoba ta modlitwa, także ze względu na taką "wschodnią" melodię img/smilies/smile piekna jest img/smilies/smile


Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.                                       (Iz 58,11)

Offline

 

#63 2011-01-31 14:51:57

kalinka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Duchu Święty oświeć mnie. Co mam uczynić i w jaki sposób znaleźć Jezusa? Uczniowie byli niewykształceni, byli razem z Jezusem i nie rozumieli Jezusa. Ja również jestem w domu Jezusa i nie rozumiem Go wcale. Najmniejsza rzecz niepokoi mnie, wywołuje drżenie; jestem zbyt delikatna, nie jestem zbyt wielkoduszna, by poświęcać się Jezusowi.
O Duchu Święty, kiedy dałeś im Twój promień światła, uczniowie niejako zniknęli. Nie byli tym, czym przedtem. Ich siła została odnowiona, ofiary stały się dla nich łatwe. Poznali oni Jezusa bardziej, niż kiedy był razem z nimi.
O Duchu święty,Źródło pokoju, światła, przyjdź i oświeć mnie. Jestem głodna, przyjdź mnie nakarmić; jestem spragniona, przyjdź mnie napoić; jestem ślepa, przyjdź mnie oświecić; jestem uboga, przyjdź mnie ubogacić; jestem niewykształcona, przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty, powierzam się Tobie.

modlitwa bł.Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Offline

 

#64 2011-01-31 14:57:07

kalinka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog

Offline

 

#65 2011-06-02 23:02:16

kalinka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego http://liturgia.wiara.pl/doc/419748.Now … a-Swietego  od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie


Akatyst ku czci Ducha Świętego (śpiewany)http://nianka.wrzuta.pl/audio/00JAb9VwE … a_swietego

Ostatnio edytowany przez kalinka (2011-06-03 11:07:20)

Offline

 

#66 2011-06-03 16:43:52

kalinka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

s. Celina CSS napisał(a):

Kalinko, chciał pobrać albo przynajmniej posłuchać akatystu, ale nie potrafiłam uruchomić.  Mogłabyś mi go przesłać na prywatny meil?

Link jest dobry,przesłałam siostro . Akatyst piękny; trwa prawie pół godziny.

A tutaj inny tekst i w dole link. Można wysłuchać,pomodlić się.

"Św. s. Faustyna Kowalska

Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest ten Bóg... W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty, ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz Ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychaćgłos taki: jakim jest Bóg w istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów jego. (Dz.30)


VENI SANCTE SPIRITUS
O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości,
Mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.

Niech Twoje tchnienie rozprasza ciemności,
Duchu miłości i miłosierdzia,
Ty wlewasz w serce me balsam ufności,
Twa łaska w dobrym mą duszę Utwierdza.

O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości,
Mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.

O Duchu prawdy, pokoju i radości.
Który pokrzepiasz me serce spragnione,
Wlewasz w me serce zdrój Bożej miłości
I do walki czynisz je nieustraszone.

O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości,
Mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą."

http://mjuzikmen.wrzuta.pl/audio/69o2Ry … swiatlosci


lub krótkie wezwanie: "Nie siłą,nie mocą naszą , lecz mocą Ducha Świętego" http://w994.wrzuta.pl/audio/1cGSeVbdAAE/ruah

Ostatnio edytowany przez kalinka (2011-06-03 16:45:32)

Offline

 

#67 2011-08-12 16:04:46

Śliwka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Duchu,
przyjdź tak jak zapowiedział Chrystus,
pociesz mnie,
nie zostawiaj mnie sierotą - naucz wołać "Tatusiu"!


Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.                                       (Iz 58,11)

Offline

 

#68 2011-11-02 11:53:31

szkotuś
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Podzielę się z Wami modlitwą, którą odkryłam w klasztorze i która teraz codziennie mi towarzyszy:)

Duchu Święty, bądź moim oddechem,
aby moje myśli były zawsze święte !

Duchu Święty, bądź mocą inspirującą moje życie,
aby działanie moje było zawsze święte !

Duchu Święty, bądź celem moich pragnień,
aby moja miłość była zawsze święta!

Duchu Święty bądź moją mocą,
aby moja odwaga była zawsze święta!

I weź mnie Duchu Święty, w Swoją opiekę,
aby mój koniec był również święty !

 

#69 2012-03-14 15:02:46

Kasia K
Użytkownik
Imieniny: 25.11
Urodziny: 28.05.
Skąd: okolice Gorzowa Wlkp.

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Znalazłam na pewnej stronie:

O POTRZEBIE NABOŻEŃSTWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa, urodziła się w 1848 r. w Abellin, w Palestynie, zmarła w opinii świętości w 1878 r. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w roku 1984. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego, obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: "Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go w modlitwie. Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. Delikatne jak kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój, w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. Gorąco pragnę, byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy św. ku Jego czci, będzie uczczony przez Ducha Świętego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach.
Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Świętego tak, jak powinien być wzywany".

Duchu Święty, natchnij mnie,
Miłości Boża, pochłoń mnie,
na właściwą drogę zaprowadź mnie.
Maryjo, Matko, spójrz na mnie,
z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie. Amen.

Wezwań tych nauczył Duch Święty swoją służebnicę s. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. Zamiast "mnie" - mówiła - można używać liczby mnogiej "nas", albo wymienić własną Ojczyznę np. "Polskę".


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.
img/smilies/142
Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje!     img/smilies/142   (30.05.2010)
mój blog- zapraszam: http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#70 2012-05-13 22:20:27

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Już niedługo nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego:)

Chciałam z wami się podzielić fragmentem Godzinek do Ducha Świętego, które w każdy poniedziałek śpiewamy we wszystkich wspólnotach:
LAUDESY
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu …

Hymn

Duchu, co stworzenia dzieło
W swym odwiecznym miałeś planie,
Przez Cię w czasie się zaczęło
Twórczej myśli wykonanie.

Twoje słowo stwórczą mocą
Świat z niebytu powołało,
Chwałę Twą niebiosa głoszą
Dzisiaj i przez wieczność całą.

By objawić Twoją miłość
Co oblicze świata zmienia
Sam człowieka utworzyłeś
Z prochu ziemi, z Twego tchnienia.

Bądź dziś z nami, Duchu Mocy,
W każdej chwili, w każdym tchnieniu.
Łaską Twoją pomóż tworzyć
Nowe niebo, nową ziemię.

Ant. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7).

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczynić z nas świątynię swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

www.kanoniczki.pl

Ostatnio edytowany przez s. Celina CSS (2012-05-13 22:21:16)

Offline

 

#71 2012-11-21 23:13:20

mhawa
Gość

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

„Duch Święty  to najlepszy lekarz na świecie i dlatego proszę Was, abyście nieustannie korzystali z Jego usług.”-ks. prof. Józef Kudasiewicz, KUL

Korzystamy?

 

#72 2013-05-10 14:59:46

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Radość i pokój w Duchu Świętym!
Kochani, dzisiaj pierwszy dzień nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, serdecznie was zachęcam do szczególnego wołania o zstąpienie ze Swoimi darami Ducha Ożywiciela i Pocieszyciela. Dzielę się z wami zbiorem modlitw do Ducha Świętego
  http://www.kanoniczki.pl/duchowo/34-duc … ty?start=1

i jednocześnie zapraszam  do przeżycia razem z nami Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego... Wejdźcie za "klauzurę" duchackiego wieczernika i przyzywajcie Go "veni"... Przyjdź Duchu Święty! - codzienne rozważania już od piątku
  http://veni.blog.onet.pl/

Offline

 

#73 2014-05-30 22:49:26

kalinka
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Dzisiaj rozpoczyna się nowenna do Ducha Świętego. 
"Nazwa "nowenna" pochodzi od łacińskiego słowa novem - dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy. Przyjęło się, iż określenie "nowenna" dotyczy modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do "oktawy", która oznacza przedłużenie uroczystości na osiem dni (w liturgii mamy oktawę Wielkanocy oraz oktawę Bożego Narodzenia).
Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: "Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 'Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym'. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga" (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).
Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. " http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=1179

Offline

 

#74 2014-06-02 15:10:06

s. Celina CSS
Użytkownik

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

W  dniach 30 maja – 7 czerwca 2014 r., w kościele św. Tomasza w Krakowie, przy Domu Generalnym sióstr duchaczek, trwa uroczysta Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Przez  dziewięć dni siostry kanoniczki Ducha Świętego modlą się o dary i owoce Ducha Ożywiciela dla całego Kościoła i świata.  Po raz pierwszy taka nowenna została odprawiona w 1869 r.

    Każdego dnia, od godzin rannych będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, aż do godz. 18.00, po której nastąpi Liturgia Nowenny:  wspólna modlitwa wezwaniami do Ducha Świętego i celebracja Eucharystyczna. Mszę Świętą w kolejne dni nowenny celebrować będą i homilię wygłoszą: ks. prof. Stefan Koperek, ks. infułat Janusz Bielański, ks. prof. Jan Machniak, ks. prof. Edward Staniek, ks. Paweł Kubani, J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. infułat dr Dariusz Raś, ks. dr Wojciech Węgrzyniak, ks. dr Stanisław Wronka. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Najświętszą Ofiarę sprawować będzie ks. Wiesław Wiśniewski TDŚ, natomiast w święto Matki Kościoła Mszę Świętą celebrować będzie i homilię wygłosi ks. prof. Jacek Urban.
    O godz. 20.00 rozpocznie się czuwanie młodych. Czas medytacji nad Słowem Bożym, modlitwy do Ducha Świętego i uwielbienia zakończy się  o godz. 20.45. Czuwanie poprowadzą bracia z Towarzystwa Ducha Świętego z udziałem sióstr duchaczek i diakonii muzycznej.

                                                                         
www.facebook.com/hutaducha

Offline

 

#75 2014-07-11 14:42:54

dorota0103
Użytkownik
Imieniny: 25.06
Urodziny: 1.03.1989 r.
Skąd: Kędzierzyn-Koźle

Re: Modlitwy do Ducha Świętego

Moja rodzinna parafia jest p.w. Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Hymnem jest taka pieśń:

"Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp

Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp

Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą

Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp".

Kiedyś słyszałam o Koronce do Ducha św., ale mało ją odmawiałam. Dziękuję za umieszczenie tutaj tekstu. Wydrukuję sobie i spróbuję się nauczyć tej modlitwy. Kiedyś szukałam Koronki do Ducha św., ale nie umiałam znaleźć. Nadal nie mam. Można ją gdzieś kupić?

Trudno mi się modlić ostatnio. W takich chwilach wraca do mnie szczególnie akt strzelisty: Duchu święty przyjdź lub modlitwa, która jest hymnem parafialnym (jak nie mam sił go śpiewać, to recytuję w myślach).

Wczoraj znalazłam płytę z rekolekcji, którą dostałam w 2008 r. od animatorów grupki dzielenia (każdy w tej grupie na ostatnim spotkaniu dostawał). Tam był pewien tekst o konferencji o Duchu św. Znalazłam go w internecie też tutaj: http://www.blachnicki.oaza.pl/conf/agape/rnz3.html . Jeszcze nie zatrzymywałam się nad tymi rozważaniami, ale będę. Chciałam też tym tutaj się podzielić. Piękna, choć trudna modlitwa jest na końcu. Myślę, że cały tekst konferencji jest wart poświęcenia czasu dla Boga i rozważenia go.

Ostatnio edytowany przez dorota0103 (2014-07-11 14:47:09)


Zapraszam na moją stronę img/smilies/smilehttp://www.zyciowawedrowka.blogspot.com

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo