'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2013-04-25 12:37:00

dążący do szczęścia
Użytkownik
Imieniny: 8.05
Urodziny: 23.04
Skąd: olsztyn/kraków

VDB - Ochotniczki Księdza Bosko

Ponieważ o tym temacie dość mało na naszym forum zostało powiedziane (ogólnikowo w temacie Rodzina salezjańska) postanowiłem przybliżyć trochę Formę realizacji powołania VDB może kogoś zainteresuje.

Ochotniczki Księdza Bosko są międzynarodowym Instytutem Świeckim na prawie papieskim. Początki datują się na rok 1917. Powstał w środowisku salezjańskim, w Turynie. W latach 50-tych ub. wieku zaczął wychodzić poza granice Włoch, a następnie poza granice Europy. Obecnie liczy ok. 1200 członkiń. Organizacyjnie dzieli się na 21 Regionów. Regiony dzielą się na Zespoły. Każdy Zespół oraz każdy Region posiada asystenta kościelnego, którym jest ksiądz, salezjanin. Formacja w Instytucie odbywa się bez opuszczania miejsca zamieszkania. Instytut nie prowadzi wspólnych dzieł.

Życiem Instytutu kieruje Rada Centralna wraz z Odpowiedzialną Generalną, którą wybiera Zgromadzenie Generalne zwoływane raz na sześć lat. Ostatnie Zgromadzenie Generalne miało miejsce w Rzymie w roku 2007. Odpowiedzialną Generalną została wybrana VDB ze Słowacji.

Początki Instytutu w Polsce datują się na rok 1972. Aktualnie w Polsce jest siedem Zespołów, które raz w miesiącu spotykają się na dni skupienia w następujących miastach: Kraków, Rabka Zdrój, Wrocław, Kielce, Lublin, Piła i Łódź.
Do Regionu Polskiego przynależą też Zespoły: na Litwie (Wilno), na Ukrainie (Korostyszew) i w Rosji (Moskwa).

Świeckość i dyskrecja

Nasze czasy wymagają konsekracji, która byłaby w bliskim kontakcie z ludźmi.
Celem jest dzielenie z ludźmi  niedostatków, trudności życiowych i walka o lepsze jutro, świadczenie z bliska o ewangelicznej miłości i całkowitym przylgnięciu do Jezusa.
Dokonuje się to najpierw  poprzez serdeczne zainteresowanie się człowiekiem, który jest właśnie obok nas.
Głównym polem realizacji naszej misji w świecie jest praca zawodowa. Tam jest nasze serce świata. Pracujemy z gorliwością i duchem inicjatywy, nie lękając się ofiar. Wszędzie stajemy w obronie wartości. Nie przerażamy się, gdy trzeba protestować i walczyć.

Nie tylko żyjemy w społeczeństwie ale i używamy tych samych środków jakie stosuje świat. Czynimy to z odpowiedzialnością i zaangażowaniem kogoś, kto patrzy na świat oczami Pana.

Niesiemy konsekrację w serce świata także wtedy, kiedy świat o tym nie wie. Zachowujemy dyskrecję, co jest dla nas źródłem radości i motywacją do bezinteresownej służby.

Żyjemy świeckością poprzez:
zjednoczenie z Bogiem w codzienności,
kontemplację w działaniu,
świadectwo życia z zachowaniem postawy dialogu i służby,
zdecydowane zaangażowanie się i ciągłe doskonalenie w budowaniu i odnawianiu rzeczywistości ziemskich,
pogodne i odpowiedzialne zachowanie dyskrecji.

Zewnętrznie nasze życie nie różni się od życia innych. Stan konsekracji jest znany tylko nam. Jesteśmy świeckimi pośród świeckich, pracujemy w tych samych strukturach, tymi samymi narzędziami, z tą samą fachowością i zdolnościami. Wiemy jednak, że musimy dać z siebie więcej od innych, musimy angażować się ze wszystkich naszych sił, by pracować lepiej.
Zachowujemy sekret co do naszej konsekracji nie z uwagi na wzgląd ludzki, tchórzostwo, dla wygody lub z powodu kompleksu niższości. Dyskrecja umożliwia nam działanie z większą wolnością  i z większą skutecznością w środowisku, które nie zrozumiałoby i nie zaakceptowałoby naszego stanu.

Więcej na www.vdb.salezjanie.pl


da mihi animas caetera tolle - daj mi dusze resztę zabierz

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo