'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2012-04-20 14:44:12

Kasia K
Użytkownik
Imieniny: 25.11
Urodziny: 28.05.
Skąd: okolice Gorzowa Wlkp.

Modlitwy o uzdrowienie...

Przyszło mi na myśl, by utworzyć taki temat, ponieważ wielu ludzi potrzebuje uzdrowienia wewnętrznego a nie bardzo wie co i jak.
Gdy widzimy, że ktoś nie radzi sobie z emocjami, ze zranieniami, wspomnieniami- wtedy jest potrzebne modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne.

"CZYM JEST UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE?

Na modlitwie, prosimy Jezusa,
1)    by pomógł nam zrozumieć nasz problem i wrócił do momentu, gdy zranienie miało miejsce
2)    i uwolnił daną osobę od teraźniejszych konsekwencji tego wydarzenia.

Musimy być pewni, że Bóg chce uzdrawiać naszą psychikę i emocje:
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.  Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. (Mt 11, 28- 30)

Źródła zranień:
Zranienia mogą być
a) świadome
b) i podświadome,
c) z wczesnego dzieciństwa,
d) a nawet z łona matki!
Jeśli ktoś jest niechcianym dzieckiem lub poczętym w grzechu lub rodzice myśleli o aborcji lub matka przeżywała w ciąży jakieś stresy, chorowała lub grzeszyła, wszystko to wpłynęło na psychikę dziecka.
Jeśli ktoś od zawsze czuł, że nie zasługuje na miłość, czuł się niekochany, bezwartościowy, to jego zranienia najprawdopodobniej powstały już w łonie matki lub we wczesnym dzieciństwie, na długo przed tym, kiedy mógł sam podejmować jakiekolwiek decyzje."

Są takie rekolekcje, na których podczas adoracji Najśw.Sakramentu jest przeprowadzana taka modlitwa,kiedy zapraszamy Jezusa, by jeszcze raz przeszedł z nami nasze życie od poczęcia, mówimy Mu o swoich zranieniach,bólach... i prosimy o uzdrowienie, ale też można pomodlić się samemu, bo to JEZUS zna nas i przenika, zna nasze zranienia, przykrości jakich doświadczamy...,to On uzdrawia i chce to zrobić, w każdej Eucharystii jest obecny, nie tylko w specjalnych Mszach św.z modl.o uzdrowienie, ale na każdej Mszy św. i On ma moc uzdrowić.

"Modlitwa o uzdrowienie wspomnień

Panie, uzdrów moje wspomnienia.

Być może prześladują cię nocne koszmary, być może boisz się ludzi, być może nie potrafisz sobie poradzić z agresją, która dotyka twoich bliskich... Być może wciąż wracasz do wspomnień domu rodzinnego i awantur wywoływanych przez ojca-alkoholika, być może prześladuje cię smutek i przygnębienie...

Jezus pragnie uczynić cię wolnym.. On chce uzdrowić twoje chore wnętrze. On pragnie uzdrowić twojego ducha (czyni to przede wszystkim w Sakramencie Pojednania obdarzając cię swoją przebaczającą miłością) oraz twoje zranione uczucia, które mogą być korzeniem twoich grzesznych nawyków. On pragnie uzdrowić twoje bolesne wspomnienia i sprawić, abyś już do nich nie wracał. O wielu wydarzeniach pamiętamy, ale inne (zwłaszcza te najbardziej bolesne lub dotyczące najwcześniejszego dzieciństwa) „zakopaliśmy" głęboko w podświadomości. Jezus chce wejść zarówno w jedne, jak i w drugie i napełnić je swoją miłością. Na skutek Jego uzdrowienia nie tyle zapomnisz o wydarzeniach, które sprawiły ci ból, ale będziesz o nich myślał z pogodą i spokojem widząc w nich dar Boży.

Jeśli chcesz podjąć sprawę uzdrowienia twoich wspomnień, poświęć codziennie nieco czasu na osobistą modlitwę w tej intencji opartą na odpowiednio dobranych fragmentach Pisma Świętego. Spotkanie ze Słowem Bożym przyjmowanym w ciągu kolejnych dziewięciu dni ma cię otworzyć na to, abyś w dowolnym dniu modlił się za siebie przechodząc po kolei wszystkie okresy swojego życia.

Jeżeli więc czujesz się teraz wezwany do takiego rodzaju modlitwy - zapraszamy.Modlitwa o uzdrowienie wspomnień

DZIEŃ l

Być może przyczyną naszych cierpień jest nasz grzech, być może jest to grzech innych. Stałem się ofiarą grzechu, który spowodował we mnie liczne rany. Pan o nich wie, On obiecuje mi triumf nad złem, które mnie dotyka. On chce obdarzyć mnie swoim zbawieniem.

Jr 30,15-17

Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem. Wszyscy jednak, co cię chcieli pochłonąć, sami ulegną pożarciu. Wszyscy, co ciebie uciskali, pójdą w niewolę. Ci, co grabili ciebie, zostaną ograbieni. Wszystkich tych, co łupili ciebie, wydam na łup. Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę - wyrocznia Pana - gdyż nazywają cię „Odrzuconą", Syjonie, „o którą nikt się nie troszczy".DZIEŃ 2

Być może nasza przeszłość nas boli. Może zostaliśmy skrzywdzeni przez naszych rodziców, rodzeństwo, przez nauczycieli, przez współmałżonka. Pan wzywa nas do tego, abyśmy te bolesne wspomnienia oddali Jemu. On czyni wszystko nowe. On pragnie uzdrowić naszą pamięć -nie znaczy to, że zapomnimy, ale że wspomnienia nie będą sprawiać nam bólu.

Iz 43,16-20

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody: który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się wiośnie. Czyż jej nie poznajecie? Czytaj aż do wiersza 20.DZIEŃ 3

Nie możemy sami wyzwolić się z sideł zła, które nas spotkało. Tylko Bóg jest naszym pocieszycielem, naszym obrońcą i uzdrowicielem.

Iz 51,12-16

Ja i tylko ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą? Czytaj aż do wiersza 16.DZIEŃ 4

Obietnice Boże przewyższają nasze rozumienie, Bóg zna nasze rany, On zna wszystkie nasze potrzeby i pragnie je obficie zaspokoić. On wzywa nas do przyjęcia uzdrowienia naszych zranień, do nowego życia w wolności.

Iz 52,1-2

Przebudź się, przebudź! Przyodziej moc twą, Syjonie. Oblecz się w szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nie obrzezany ani nieczysty. Otrząśnij się z prochu, powstań, o Branko Jerozolimska! Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana Córo Syjonu!DZIEŃ 5

Tym, co nas uzdrawia, jest miłość Boża, nieskończona miłość, którą Bóg pragnie obdarzyć każdego z nas. Tę miłość najpełniej ofiarowuje nam w Eucharystii. Świadome uczestnictwo we Mszy świętej i „nasycanie się" Bożą miłością podczas adoracji może stać się bardzo skutecznym lekarstwem na nasze zranienia.

Iz 54,4-10

Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów, Odkupicielem twoim -Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej

żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną milośdą cię przygarnę. Czytaj aż do wiersza 10.DZIEŃ 6

Miłość Boża objawiła się w Jezusie. Jezus całe swoje życie poświęcił głoszeniu Dobrej Nowiny o Bożej miłości i nigdy nie odmawiał tym, którzy prosili Go o uzdrowienie, a więc i tobie nie odmówi tej łaski.

Mt 4,23-24

/ obchodził Jezus cala Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po calej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.DZIEŃ 7

Nasza modlitwa winna być wytrwała nawet wtedy, gdy pozornie nie widzimy efektów. Winniśmy się modlić z wiarą i całkowitym poddaniem się woli Boga. Wewnętrzne uzdrowienie jest Jego wolnym darem, którego On udziela nam w swoim czasie. Naszą rzeczą jest się modlić.

Łk 18,1-6

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bal i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą..." Czytaj dalej aż do wiersza 8.DZIEŃ 8

Nasze słabości, zranienia, krzywdy są błogosławieństwem. Właśnie w tych słabościach Jezus pragnie objawić swoją moc. On sam chce być naszym Lekarzem.

Mt 10,9-13

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?" On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników".DZIEŃ 9

Naszą odpowiedzią na Boże obietnice, na Jego miłość, jest tylko ufność.

Być może Zło będzie próbowało nas zniechęcić i podważyć wiarę w to, że Pan dokonuje w nas uzdrowienia. Ratunkiem jest oddawanie Jezusowi wszystkiego w ufności. On jest wierny i na pewno dotrzyma swoich obietnic.

l J 5,14-15

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.Być może w trakcie tych dni modlitwy już coś się w tobie dokonało. Być może odkryłeś źródła swoich postaw. Podziękuj za to Jezusowi i proś Go, aby uzdrowienie, które w tobie rozpoczął, postępowało. Uzdrowienie jest najczęściej procesem, dokonuje się etapami. Nie jest ono także jakimś działaniem magicznym, lecz wymaga naszej współpracy.

W trakcie nowenny oddaj Bogu wszystkie okresy swojego życia, przechodząc je kolejno od poczęcia aż do momentu, w którym się obecnie znajdujesz. Zaproś Jezusa we wszystkie bolesne wspomnienia bądź te fakty z twojego życia, których nie pamiętasz, ale które mogły wywrzeć na ciebie wpływ. Jeśli chcesz, skorzystaj z wzoru takiej modlitwy zamieszczonego np. w książce O. Roberta Faricy (R. Faricy SJ, Jak rozmawiać z Bogiem, Wydawnictwo „M", Kraków 1991)."


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.
img/smilies/142
Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje!     img/smilies/142   (30.05.2010)
mój blog- zapraszam: http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#2 2012-04-20 15:03:44

Amata
Gość

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Kasieńko, wielkie dzięki za ten wątek! img/smilies/smile
Ostatnio czytałam biografię bł. Mariam od Jezusa Ukrzyźowanego, Karmelitanki Bosej, której słowa na temat uzdrowienia spisały jej współsiostry (błogosławiona Mariam była prawie niepiśmienna):
""...Usłyszałam głos, który wychodził z tego wspaniałego światła. Głos powiedział: Jeżeli chcesz mnie szukać, poznać, i pójść za mną, wzywaj Światło, tzn. Ducha Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy wzywające Go... Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą Mnie. A ktokolwiek Mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach”.
I z tego powodu w III wtorki miesiąca o godz. 18:00 Karmelici Bosi z Wrocławia sprawują Mszę św. wotywną o Duchu Świętym oraz nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie.
Kasi znasz może książki lub dobre artykuły o uzdrowieniu wewnętrznym?

 

#3 2012-04-20 15:26:10

shy girl ;)
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd:

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Też bardzo dziękuję za to! img/smilies/big_smile

Offline

 

#4 2012-04-20 20:10:07

Kasia K
Użytkownik
Imieniny: 25.11
Urodziny: 28.05.
Skąd: okolice Gorzowa Wlkp.

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Amata napisał(a):

Kasi znasz może książki lub dobre artykuły o uzdrowieniu wewnętrznym?

Jestem w trakcie czytania książki o.Johna Bashobory pt."Jesteś obrazem Boga"- dostawaliśmy na jego rekolekcjach, ale widziałam,że są w księgarni. Tam są treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce 2011r. W tej książce ojciec wiele wyjaśnia w sprawach uzdrowienia i są modlitwy na końcu każdego rozdziału więc polecam img/smilies/wink
Jest też książka o.Jamesa Manjackala pt. "Eureka".
Przed chwilką znalazłam w internecie książkę pt."Uzdrawianie zranień z Przeszłości" Wojciech Godlewski.

Tu można zamówić: "Uzdrawianie zranień z przeszłości"
Centrum Formacji „Wieczernik”
ul. Ks. Słojewskiego 19, Magdalenka
05-552 Wólka Kosowska

  "Autor - Wojciech Godlewski - podjął temat uzdrowienia wewnętrznego z ogromną wnikliwością i rzetelnością. Zeszyt zawiera bardzo obszerną bibliografię. Może stanowić cenną pomoc zarówno dla osób poszukujących uzdrowienia, jak i dla posługujących.

    Książka zawiera odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące uzdrowienia wewnętrznego:

Jak wyglądała posługa uzdrawiania Jezusa i Jego uczniów?
Co mówi Tradycja na temat uzdrowienia?
Jakie jest współczesne rozumienie uzdrowienia wewnętrznego?
Skąd biorą się zranienia naszego wnętrza?
Jaki jest cel uzdrowień?
Czy i jakie występują etapy prowadzące do uleczenia wewnętrznego?
Jakie są sakramentalne drogi wyzwolenia wewnętrznego?
Jakie są modlitewne drogi uleczenia zranień z przeszłości?
Jak modlić się o uzdrowienie wewnętrzne?
http://www.uzdrowienie.opoka.net.pl/    "

Co nieco też jest w internecie, np.tu :
http://glosojcapio.pl/index.php?option= … ;Itemid=95

Tu jest wiele też wyjaśnione:
Uzdrowienie wewnętrzne i przebaczenie

Przebaczenie jest kluczem do wielu, a nawet większości uzdrowień wewnętrznych. Nauczanie Jezusa na temat przebaczenia jest bardzo jasne i bardzo wymagające. Mamy modlić się: I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Mt 6, 12).
http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowa … zebaczenie

A tu jest do posłuchania i włączenia się w modlitwę:
o.Daniel Modlitwa o Uzdrowienie wewnętrzne 18.02.2012
http://pl.gloria.tv/?media=259738
Uzdrowienie może się dokonać kiedy modlisz się słuchając takich modlitw jak wyżej, bo Pan zna Twoje serce i patrzy w nie img/smilies/smile

Ostatnio edytowany przez Kasia K (2012-04-20 20:30:09)


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.
img/smilies/142
Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje!     img/smilies/142   (30.05.2010)
mój blog- zapraszam: http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#5 2012-04-21 12:35:15

Amata
Gość

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Stokrotne dzięki, Kasiu! img/smilies/smile

 

#6 2012-10-02 10:29:20

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Nie wiedziałam gdzie umieścić swego posta, ale myślę, że tutaj jest dobre miejsce.
Pewnie wielu z was ma mieszane uczucia co do Mszy charyzmat.itp...
Chciałam podzielic się swoją myślą, sytuacją...
Otóż bardzo często uczestniczę we Mszy charyzmatycznej.
Wczoraj pojechałam na koncert zespołu ewangel. Mocni w Duchu. źle się czułam i fizycznie i psychicznie..poza tym padał deszcz.... moja sąsiadka z którą jeżdzę nie mogła pojechać... a kawałek drogi mam do pokonania-3przesiadki..
Pojechałam... miałam zająć miejsce mej siostry teściowej....
Myślalam ze to będzie zwykły koncert... On był poprzedzony Mszą sw. O.Remigiusz mówił o małej drodze św. Teresce, że i zespol który obchodził wczoraj swoje 25 lecie także powołany jest iśc tą małą drogą. Nie oznacza że super śpiew , muzyka to coś więcej.. to też jest ich mała droga... ojciec wspomniał jak odbyły się niedwno koncerty bez udziału kierowniczki zespołu oraz grali tylko na jedna gitarę.. jednak wszystko się udało.

   Pojechałam tam z nastawieniem, posłucham.. może wyjdę wczęsniej... wszsytko było pięknie, aż jeden,,animator'' zaprosił nas do modlitwy wstawienniczej.Mieliśmy dobrać się w pary... gdy teściowa siostry polozyla na mnie ręce i zaczęla się modlić.. łzy lecialy mi tak mocno że nie mogłam ich opanować... było mi tak radośnie, że ktoś modli się za mnie, obdarza mnie modlitwą... później nastąpiła moja kolej,to ja zaczęlam modlić się nam kobietą...
Myślę że był to błogosławiony czas.. zły kusi, zwodzi nas... jednak tak jak powiedział jeden z liderów mocnych że jeśli ktoś raz zasmakował Boga, a póżniej odstąpi od niego będzie nieszczęsliwy aż nie wróci do Niego.
Ja miałam właśnie takich kilka odejsć z drogi...
Ale to nie ten temat.
Chciałam Was zachęcić , polecić modlitwę wstawienniczą czy to w parafii, czy w większych wspólnotach... modlitwa czyni cuda.. trzeba tylko w to uwierzyć.
Chwała Panu !


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#7 2012-10-02 13:01:27

Robinis
Gość

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Zgadzam się, wielka jest moc modlitwy, także wstawienniczej. Ja ostatnio myślałam, że nie będę mogła być na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, ale byłam na zakończeniu modlitwy. Jako, że weszłam późno do Kościoła, więc uklęknęłam sobie sama w kącie, zaraz zaczęło się błogosławieństwo ludzi Najświętszym Sakramentem, ksiądz podszedł do mnie, do tego kąta "spóźnialskich" i pobłogosławił mnie NS, starałam się powstrzymać łzy, ale nie bardzo się dało. Poza tym na zakończenie były modlitwy wstawiennicze, a ja  tak bardzo zatęskniłam, za tym by ktoś się nade mną pomodlił, no i Bóg zobaczył tą tęsknotę i mogłam podejść do modlitwy wstawienniczej.

 

#8 2012-10-03 09:46:04

Kasia K
Użytkownik
Imieniny: 25.11
Urodziny: 28.05.
Skąd: okolice Gorzowa Wlkp.

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Kochani, dziękuję Wam za piękne świadectwa img/smilies/smile Modlitwa wstawiennicza to coś wspaniałego, Bóg patrzy w nasze serca. Podczas modl.wstawienniczej także dokonują się uzdrowienia, uwolnienia.


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.
img/smilies/142
Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje!     img/smilies/142   (30.05.2010)
mój blog- zapraszam: http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#9 2013-01-04 17:32:48

Kasia K
Użytkownik
Imieniny: 25.11
Urodziny: 28.05.
Skąd: okolice Gorzowa Wlkp.

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Odkopuję wątek. Tak idąc dziś z porannej Mszy św. i czytając czasopismo: Któż jak Bóg", które w kościele dostałam od mamy koleżanki, przyszła mi myśl jak łatwo wpaść w zniewolenie, jak to trzeba się pilnować, korzystać z sakramentu spowiedzi regularnie, by nie poddać się złemu.
Podzielę się modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie, przepiszę, bo nie widzę tego w internecie.

Panie i Boże nasz! Jedyny Odkupicielu ludzkości.
Dziś dołączamy się do chórów Anielskich i błogosławimy Ciebie za święte życie bł.Bronisława
i całe dzieło, które oddał pod Patronat św. Michała Archanioła.
Z jego pomocą pragniemy dziś otworzyć się na łaski Jubileuszu,
na dar darowania długów, na przyjęcie wolności od Ciebie,
którą możemy otrzymać od Ciebie, przez Twoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie.
Choć nieustannie musimy toczyć bój z mocami ciemności,
Ty sam w Eucharystii przynosisz nam uzdrowienie i uwolnienie z mocy złego.
Prosimy Cię, uzdolnij nas do wyrzeczenia się złego ducha i tego wszystkiego,
co trzyma nas w niewoli naszych bliskich i nasz naród.
O wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, zwątpienia i beznadziei.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za osoby zniewolone duchem lęku, rozpaczy, depresji i myśli samobójczych.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za uzaleznionych od narkotyków, leków, alkoholu i tytoniu.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za uzaleznionych od hazardu, pornografii i wszelkich przejawów nieczystości ciała i serca.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za uzaleznionych od telewizji, telefonu, gier komputerowych.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za zniewolonych duchem pracoholizmu i nadmiernej aktywności kosztem życia duchowego i rodzinnego.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i horoskopy.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa, spirytyzmu i fałszywego mistycyzmu.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za zniewolonych nienawiścią, nieprzebaczeniem, niezgodą i zawziętością.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy i niesprawiedliwości.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za poddanych duchowi pychy, zazdrości, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr materialnych.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

O uwolnienie osób poddających się duchowi złości, lenistwa, gniewu, nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za zniewolonych grzechami języka: obmową, oszustwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądem.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

O wolność serca dla naszych najbliższych: męża, żony, dzieci, rodzeństwa i wszystkich krewnych.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za kapłanów, siostry zakonne, wszystkie osoby konsekrowane poświęcone Bogu- o serce wolne.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

O wyzwolenie od działania złego ducha dla wrogów Chrystusa, Kościoła i Bożego Prawa szerzących pogańską kulturę.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

Za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nas zranili i skrzywdzili.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

O uzdrowienie naszych dusz i ciał z chorób duchowych, psychicznych i fizycznych.
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie błagamy.
Wysłuchaj nas Panie.

żródło:  "Któż jak Bóg" nr 1 (121) styczeń- luty 2013.


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.
img/smilies/142
Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje!     img/smilies/142   (30.05.2010)
mój blog- zapraszam: http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#10 2013-01-04 18:03:52

ŻycieJestPiękne(ŻJP)
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny: 13.05
Skąd: Witnica

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

a tu coś ode mnie. jeśli się powtarza to z góry przepraszam http://gloria.tv/?media=288532


Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest MIŁOŚĆ !!!

http://swietoscwcodziennosci.blogspot.com/

Offline

 

#11 2016-05-07 18:49:50

walentyna
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny: 09-03-1980
Skąd: pomorze

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Cudowny temat, bardzo się cieszę, że na niego trafiłam bo ostatnio bardzo często właśnie używałam modlitwy o uzdrowienie i muszę powiedzieć, że udało się. Widać na razie małe zmiany, dziękuję Bogu za wszystko co mi się przytrafia i w czym mi pomaga. Pięknie sporządzony temat i tak bardzo cieszą wszystkie zgromadzone tutaj wpisy.

Offline

 

#12 2016-05-07 20:12:34

Kasia K
Użytkownik
Imieniny: 25.11
Urodziny: 28.05.
Skąd: okolice Gorzowa Wlkp.

Re: Modlitwy o uzdrowienie...

Cieszę się, że temat służy, chcę jeszcze dodać coś, co może być bardzo pomocne, aby otworzyć się na uzdrawiającą Miłość Jezusa:

Uzdrowienie wewnętrzne przez rozważanie stacji drogi Krzyżowej
http://swiatlopana.com/5542/uzdrowienie … krzyzowej/


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.
img/smilies/142
Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje!     img/smilies/142   (30.05.2010)
mój blog- zapraszam: http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo