'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2007-05-04 16:40:44

Anna
Gość

Koronki

Koronka do Błogosławionej Marii Angeli
+ Znak Krzyża

Rozpocznij wezwaniem:
Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu

Odmów trzy Zdrowaś Maryjo prosząc o dar wiary, nadziei i miłości.

Wzbudż intencję.

Proś Bł. Marię Angele o wstawiennictwo w wybranej przez Ciebie intencji odmawiając: Błogosławiona Mario Angelo, módl się za nami. (10x)

Zakończ odmówieniem Ojcze nasz

+Znak krzyża


               Modlitwa
Błogosławiona Maria Angela Truszkowska

  Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś
  Błogosławioną Marię Angelę żywą
  wiarą i bezgraniczną miłością,
  by mogła wiernie spełniać Twoją wolę.

  Spraw, abyśmy umocnieni jej
  modlitwą i przykładem, z radością
  szukali tego, co się Tobie podoba i żyli
  zgodnie z Twoją wolą.

  Przez naszego Pana Jezusa
  Chrystusa, Twojego Syna, który z
   Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
   Swiętego, Bóg przez wszystkie wieki
   wieków. Amen.

Ostatnio edytowany przez dzieciak (2009-07-12 17:04:17)

 

#2 2007-09-09 16:01:46

kasia21
Gość

Re: Koronki

KORONKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca(koronka składa się z trzech dziesiątków)

W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen

Na początku:
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, zycie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebiie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza one miłosierne oczy Swoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony Owoc Żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa , o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Na dużych paciorkach:
Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci.Na małych paciorkach:
Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego.

Na zakończenie:
Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiekuistej. Amen.

 

#3 2007-10-08 20:08:35

Olunia :
Gość

Re: Koronki

Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi
Na pamiątkę 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa czynimy 5 razy znak Krzyża Św.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Zamiast Ojcze Nasz:
Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
Zamiast Zdrowaś Maryjo:
Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twego Niepokalanego Serca!
Na zakończenie:
Chwała Ojcu (3x)
Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Warto jeszcze oddać się pod opiekę Maryi takim wezwaniem: Żywy Płomieniu Miłości Niepokalanego Serca Maryi, oślepiaj szatana! Działa img/smilies/smile img/smilies/big_smile

____
http://www.duchprawdy.com/plomien_milosci_NSM.htm


Tu jest wszystko opisane odnosnie plomienia MIlosci Niepokalanego SErca Maryi i rowniez z calego serca polecam wam te koronke i inne praktyki zamieszczone na tej stronie.

Jesli juz bylo to w innym temacie to z gory przepraszam

Ostatnio edytowany przez dzieciak (2009-07-12 16:53:11)

 

#4 2007-11-25 09:51:45

Olunia :
Gość

Re: Koronki

Koronka Do Najdroższej Krwi Chrystusa 


Na dużych paciorkach:
"O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego".


Na małych paciorkach:
"O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twojej Najdroższej Krwi". 

Polecam tę piękną modlitwę img/smilies/teu45

 

#5 2007-12-22 11:58:09

Śliwka
Gość

Re: Koronki

Koronka do Najświętszych ran Pana Jezusa...

umieszczam ta bardzo ważna dla mnie modlitwę, dlatego, ze zachęciło mnie to, ze ostanio pojaiwły się tu rozne modliwty- wąłsnie koronki...
ta jest mi szczególnie bliska i o ile to mozliwe odmawiam ją codziennie... napwrde słowa tej modlitwy juz się wwryły w moją pamięc...Można rozpocząć następującą modlitwą
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu Amen.

Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie.Amen. Amen. Amen.Na dużych paciorkach :
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany
Pana naszego Jezusa Chrystusa
Na uleczenie ran dusz naszych.Na małych paciorkach :
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia!
Przez zasługi Twoich Świętych Ran
.Na zakończenie koronki odmówić trzy razy :
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany
Pana naszego Jezusa Chrystusa
Na uleczenie ran dusz naszych
.

Ostatnio edytowany przez dzieciak (2009-07-12 17:00:22)

 

#6 2007-12-26 14:11:00

karmelcia
Gość

Re: Koronki

Koronka do Dzieciątka Jezus
Jezus objawił tą modlitwę S. Małgorzacie od Najświętszego Sakramentu karmelitance bosej, prosił ją bo rozszerzała tę modlitwę pośród wiernych, obiecał szczególne łaski tym, którzy będą ją odmawiali w intencji uczczenie Tajemnicy Jego Boskiego Dziecięctwa.

Sposób odmawiania.
Najpierw na cześć 3 osób świętej Rodziny odmawia się 3 razy Ojcze nasz, dodając po każdym ,, A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami".
Następnie rozważa się tajemnice związane z 12 dziecięcymi latami życia Pana Jezusa, odmawiająć po każdej tajemnicyZdrowaś Maryjo i ,, A Słowo stało się ciałem ..."

Tajemnica I- Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Tajemnica II-Nawiedzenie św. Elżbiety
Tajemnica II-Oczekiwanie narodzenie Dzieciątka Jezus
Tajemnica IV-Narodzenie Dzieciątka Jezus
Tajemnica V- Nadanie Najświętszego Imienia Jezus
Tajemnica VI-Pokłon Mędrców
Tajemnica VII-Ofiarowanie w świątyni
Tajemnica VIII-Ucieczka do Egiptu
Tajemnica IX- Pobyt w Egipcie
Tajemnica X- Powrót do Nazaretu
Tajemnica XI- Ukryte życie w Nazarecie
Tajemnica XII- Dwunastoletni JEzus w świątyni

Na koniec: O Boskie Dziecię, błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas ze Sobą i w Twym Boskim dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen


Odmawiać Koronkę można na specjalnie przeznaczonych do tego paciorkach, sładających się z 12 małych ziarenek- Tajemnice i 3 - Ojcze Nasz, ale oczywiście można ją odmawiać bez posiadania takiej koronki:-)
Zachęcam do rozważania przymiotów dziecięctwa Bożego, nie tylko w Oktawie Bożego Narodzenia. Jak powiedziała mi pewna Siostra, Jezus przychodzi do nas pod postacią bezbronnego dziecka i potrzebuje naszych dłoni, ramion, kolan byśmy go pieścili, a przede wszystkim naszych serc.

Ostatnio edytowany przez dzieciak (2009-07-12 17:02:16)

 

#7 2007-12-30 11:00:18

Basia
Gość

Re: Koronki

Koronka Miłości
"Zbawiciel kazał mi odmawiac koronkę z pięciu dziesiątków złożoną. Dał mi zrozumiec, że bardzo lubi modlitwy pięć razy powtarzane, bo to jest liczba Jego świętych Ran (...). Obiecał, że odmawianie tej koronki przyniesie wielką korzysć ludziom, szczególnie rozpali serce do miłowania Boga i bliźnich, a na sądzie Bożym miłosiernie sądzone będą te dusze."
                                                                                          (Dziennik,332 - s.Roberta Babiak)* Ojcze nasz...
* Zdrowaś Maryjo...
* Wierzę w Boga Ojca...

(zamiast Ojcze nasz)
O mój Jezu, z Tobą, w Tobie i przez Ciebie niech miłuję Przenajświętszą i nierozdzielną Trójcę * teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen

(zamiast Zdrowaś Maryjo)
O mój Jezu * kocham Cię

(na koniec koronki)
O Maryjo bez grzechu poczęta. Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości, * wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego. (3 razy)

Ostatnio edytowany przez dzieciak (2009-07-12 16:56:11)

 

#8 2008-02-28 13:50:43

magda1991
Gość

Re: Koronki

KORONKA ZA ZMARŁYCH DO SERCA MARYI
( do odmawiania na różańcu )


Na początku:

Wierzę w Boga... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest samą prawdą.
Ufam Tobie, boś Dobroci nieskończona. Kocham Cię,
boś godzien największej miłości.
Z miłości ku Tobie kocham wszystkich bliźnich moich.

Na małych paciorkach:

Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem.
Pociechą tych, co cierpią. Módl się za nami,
za konającymi i za duszami w czyśćcu cierpiącymi (10x).

Na zakończenie:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci (3x) lub Psalm 130 (129).

"Każda posługa oddana choremu, każda jałmużna zaniesiona ubogiemu, każde słowo pociechy powiedziane nieszczęśliwemu, każda modlitwa odmówiona żarliwie, każda Msza święta, Komunia święta, ofiarowanie: są wielką ulgą dla dusz zmarłych."

bł. Honorat Koźmiński

 

#9 2008-12-07 17:37:37

Kasia K
Użytkownik
Imieniny: 25.11
Urodziny: 28.05.
Skąd: okolice Gorzowa Wlkp.

Re: Koronki

Koronka do Aniołów Stróżów

Nauczyłam się tej Koronki na rekolekcjach u ss.Albertynek,właściwie już po rekolekcjach img/smilies/smile,w samochodzie,gdy jechałam z koleżanką i Siostrami na stację img/smilies/big_smile.Bardzo spodobała mi się ta modlitwa i chcę się nią z Wami podzielić http://img530.imageshack.us/img530/8515/30uz8.

                      KORONKA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW img/smilies/142

Ojcze nasz,zdrowaś Mario,Wierzę w Boga Ojca

              NA DUŻYCH PACIORKACH
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata

                NA MAŁYCH PACIORKACH
Bądź uwielbiony Boże,w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

               NA ZAKOŃCZENIE
Za wstawiennictwem Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata,Panie nieba i ziemi ulituj się nad nami i nad całym światem.

Ostatnio edytowany przez dzieciak (2009-07-12 16:54:17)


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.
img/smilies/142
Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje!     img/smilies/142   (30.05.2010)
mój blog- zapraszam: http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#10 2009-01-04 14:43:51

Agawa
Gość

Re: Koronki

Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Odmawia się ją na cząstce różańca. Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga. Na dużych paciorkach: Matko Pomocy Nieustającej, wysłuchaj duszy błagającej, o Maryjo wspomagaj nas w tej potrzebie, z ufnością wołamy do Ciebie. Na małych paciorkach: O Maryjo wspomóż nas.
Ta koronka towarzyszyła mi w trudnych chwilach mojego życia. Przez ta modlitwę powierzałam Maryi zdrowie moich bliskich, egzaminy a teraz proszę tą modlitwą o człowieka, który wskaże mi kierunek mojego życia, który pomoże mi dokonać odpowiedniego wyboru. Nigdy nie zawiodłam się na Maryi, ta koronka jest wołaniem miłości i wyrazem zaufania wobec Matki Pięknej Miłości. Polecam wszystkim img/smilies/smile

modlitwa ta ma zakonczenie

(na zakończenie)

Maryja chce nas wspomóc

Maryja może nas wspomóc

Maryja nas wspomoże

Maryja już nas wspomogła.

 

#11 2009-02-05 18:39:33

karolinapaula
Gość

Re: Koronki

KORONKA O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen.

(na dużych paciorkach)

O Najświętsze Serce Jezusa nie mieć Miłosierdzia nad biednymi grzesznikami jest jedyną rzeczą niemożliwą dla Ciebie, przeto Cię prosimy użycz nam tej łaski, o którą Cię błagamy przez Niepokalane i bolejące Serce Najświętszej Maryi Panny, której przecież nic odmówić nie możesz

(na małych paciorkach - 10 razy)

O mój Jezu, - miłosierdzia

(Na koniec, czyli po piątej dziesiątce):

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen
Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami Niepokalane Serce Maryi - módl się za nami
W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen


Jak dla mnie ta modlitwa to coś cudownego img/smilies/smile

 

#12 2009-04-30 10:39:43

Śliwka
Użytkownik

Re: Koronki

to ja się tutaj przyznam, że przez bardzo długi czas byłam bardzo na "nie" w stosunku do Koronki do BM. Tzn, nie tak całkiem na nie, bo jednak to modlitwa, a ona zawsze jetys dobra, tylko raczej nigdy ja się nie umiałam przełamać i jakoś odkryć piekna tej modlitwy- zawsze jakoś inaczej odnajdywałam moją drogę do Pana, różaniec Pismo świeta, a korona nigdy.... ale muszę przyznac, że to sie obecnie zmienia. I o dziwo, zmieniło się w Niedzielę Miłosierdzia... zawsze koronka mi się kojazyła, z takim strasznie smutnym odmawianiem bardzo powolnym tej modlitwy- taki straszny smutek i pokutę z tego wychodziła i jakoś to mnie zrażało... i o dziwo w tą Niedzielę Milosierdzia poszła do innej kościoła niż zwykle chodzę (tam gdzie chodze liturgia jest bardzo radosna, zawsze ze śpiewem i jakoś tak mnogość młodych ludzi, która przychdozi tam mnie zachwyca) natomiast poszłam do innego kościoła i byla taka bardzo "smutna" Msza- bez spiewu i potem koronka, równie smutna, mówiona w strasznie wolnym tempie i taka ogolnie smutna... i o dziwo, jakoś mimo to coś zaczęlo się we mnie dziać- i od te Niedzieli Miłosierdzia, koronka mi już towarzyszy co dzien... jak widać Pan działa często tam gdzie się tego nie spodziewamy i jak się nie spodziewamy. I być może teraz koronka jest tez jednym z "etapów" modlitwy i przyjdzie czas keidy coś innego mnie bedze bardziej prowadzić do Pana, ale teraz zaczyna mi być bliska koronka, która już w sumie przedtem dawno na wstepie "przekreslilam" img/smilies/wink ciekawe img/smilies/wink


Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.                                       (Iz 58,11)

Offline

 

#13 2009-07-12 12:51:09

dzieciak
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: dolnosląskie

Re: Koronki

Koronka do Miłosierdzia Bożego

    Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

5 razy

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.

kapłan:
Módlmy sie. Łaske Twoją, prosimy Cie Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy za zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali. Przez mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Amen.

img/smilies/smile

bo nie widze, żeby ktoś umieścił chociaz lin do tej modlitwy..img/smilies/smile


'Będzie błogosławił...
Będzie łamał...
Będzie dawał swoim uczniom...
     I nigdy nie zrezygnuje z Ciebie !' <3

Offline

 

#14 2014-01-17 21:38:08

michaleus
Użytkownik
Imieniny: 29.09
Urodziny: 21.01
Skąd: Lublin

Re: Koronki

No to ja dodam koronkę kamedulską img/smilies/smile Polecam gorąco

Jak się odmawia Koronkę?

W trzech pierwszych częściach mówi się po 10 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. W końcu każdej części dodaje się Chwała Ojcu itd. lub też Wieczny odpoczynek, gdy się mówi za dusze zmarłych. Każde Ojcze nasz można poświęcić szczegółowo (wedle tego, jak niżej) na uczczenie jednej tajemnicy z życia Pana Jezusa. Jednak zostawia się to każdemu dowoli. Dla dostąpienia odpustu wystarczy odmówić bezpośrednio same Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i tylko na początku wzbudzić intencję i ofiarować koronkę na uczczenie Przebłogosławionego życia Pana Jezusa na ziemi.

Koronkę tę można odmawiać w sposób dwojaki: pierwszy zawiera całe życie Pana Jezusa od Wcielenia do Wniebowstąpienia, w drugim zaś rozważa się tylko samą Mękę Pańską.

Przed rozpoczęciem należy postawić się w obecności Boga, uczynić akt żalu za grzechy i zrobić postanowienie i intencję, na jaką ma się odmawiać i zmówić podaną niżej modlitwę lub też według upodobania inną w tym samym duchu i celu.
Modlitwa przed rozpoczęciem Koronki

O mój najsłodszy Panie Jezu Chryste! Gdy się zastanawiam nad tym, że będąc Bogiem z litości nad nędzą moją zstąpiłeś na ziemię i stawszy się człowiekiem dla odkupienia mnie, podjąłeś tyle trudów i w końcu poniosłeś śmierć męczeńską na krzyżu, serce moje rozrzewnia się, przejęte nieograniczonym uczuciem miłości i wdzięczności ku Tobie i doznaje żalu największego i boleści nieskończonej, że Ciebie po tylekroć grzechami moimi obraziłem i zasmuciłem. Kocham Cię, ach! kocham Cię mój Jezu z całego serca, z całej duszy mojej i pragnę przez całą wieczność kochać Cię najbardziej. Z miłości ku Tobie przebaczam wszystkim, którzy mnie w jakikolwiek sposób obrazili i postanawiam odtąd wszystkich ludzi bez wyjątku kochać i wszystkim wszystko przebaczać. Żałuję, ach bardzo żałuję za wszystkie przewinienia moje i chciałbym przez całe życie moje żałować i pokutować. Mam w Twoim, o Boże mój i Panie, miłosierdziu nadzieję, że mnie zbawisz i w tym celu oświecisz mnie i wzbudzisz we mnie święte uczucia do pobożnego odmawiania tej koronki, która niech będzie wstępem i początkiem mojego szczerego nawrócenia się. O Jezu! Bądź mi miłościw! O Maryjo! Przyczyń się za mną. Amen.
KORONKA KU CZCI PANA JEZUSA
CZĘŚĆ PIERWSZA
Życie ukryte Pana Jezusa przez 30 lat

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Pannie Wcielenie Słowa Bożego w Jej Przebłogosławionym i najczystszym łonie – Zdrowaś Maryjo,

    Syn Boży, stawszy się człowiekiem, rodzi się z Przenajświętszej Maryi Panny w stajence Betlejemskiej. – Ojcze nasz,
    Aniołowie radują się i wyśpiewują: Chwała Bogu na wysokości. – Ojcze nasz,
    Pastuszkowie, otrzymawszy od Aniołów objawienie, składają cześć Panu Jezusowi. – Ojcze nasz,
    Ósmego dna jest obrzezany i Jezusem nazwany. – Ojcze nasz,
    Królowie oddają pokłon Panu Jezusowi i składają dary: złoto, kadzidło i mirrę. – Ojcze nasz,
    Pan Jezus ofiarowany w świątyni i proroczym duchem przez Symeona Zbawicielem świata ogłoszony. – Ojcze nasz,
    Uchodząc od prześladowania Heroda do Egiptu zaniesiony. – Ojcze nasz,
    Herod, nie znalazłszy Pana Jezusa, niewiniątka morduje. – Ojcze nasz,
    Pan Jezus przez Najświętszą Matkę Bożą i św. Józefa do Nazaretu, ojczyzny Swojej odprowadzony. – Ojcze nasz,
    Pan Jezus dwunastoletni naucza w kościele. – Ojcze nasz,

Chwała Ojcu itd. lub Wieczny odpoczynek itd.
CZĘŚĆ DRUGA
Życie czynne Pana Jezusa przez trzy lata

Pan Jezus posłuszny jest Przenajświętszej Matce Bożej i św. Józefowi – Zdrowaś Maryjo.

    Przyjmuje w Jordanie Chrzest od św. Jana. – Ojcze nasz ,
    Przez czterdzieści dni pości na pustyni i zwycięża diabła. – Ojcze nasz ,
    Dokonywa i ogłasza Swoje święte prawo życia wiecznego. – Ojcze nasz ,
    Powołuje uczniów, którzy wszystko opuszczają i idą za Panem Jezusem – Ojcze nasz ,
    Pierwszy cud czyni, przemieniając wodę w wino. – Ojcze nasz,
    Uzdrawia chorych, uwalnia od niemocy kalekich, przywraca słuch głuchym, wzrok ociemniałym i wskrzesza umarłych. – Ojcze nasz,
    Nawraca grzeszników i grzechy odpuszcza. – Ojcze nasz,
    Prześladowany przez Żydów, nie karze ich, lecz dobrocią nawraca. – Ojcze nasz,
    Na górze Tabor przemienia się w obecności św. Piotra, Jakuba i Jana. – Ojcze nasz,
    Z triumfem wchodzi do Jeruzalem na osiołku i kupczących z kościoła wygania. – Ojcze nasz.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek.
CZĘŚĆ TRZECIA
Na uczczenie Męki Pańskiej

Pan Jezus, idąc na śmierć, żegna się z Matką Przenajświętszą, błogosławi Ją i otrzymuje od niej błogosławieństwo. – Zdrowaś Maryjo.

    Odprawia ostatnia wieczerzę i umywa Apostołom nogi – Ojcze nasz ,
    Ustanawia Najświętszy Sakrament. – Ojcze nasz ,
    Modli się w Ogrójcu, oblany krwawym potem. – Ojcze nasz ,
    Wydany przez Judasza pocałunkiem, porwany i związany przez zgraję. – Ojcze nasz ,
    Fałszywie oskarżony, policzkowany i znieważony. – Ojcze nasz ,
    Litościwie spogląda na św. Piotra i nawraca go. – Ojcze nasz ,
    Biczowany z największym okrucieństwem. – Ojcze nasz ,
    Cierniową koroną ukoronowany, pokazany ludowi, który woła: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. – Ojcze nasz,
    Skazany na śmierć, dźwigając krzyż, idzie na Kalwarię. – Ojcze nasz ,
    Ukrzyżowany, umiera, włócznią przebity, złożony do grobu – Ojcze nasz ,

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek
CZĘŚĆ CZWARTA
Na uczczenie uwielbienia Pańskiego od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia

Pan Jezus dnia trzeciego zmartwychwstając, ukazuje się Przenajświętszej Matce Bożej. – Zdrowaś Maryjo.

    Objawia się trzem Mariom i poleca powiadomić o tym Apostołów. – Ojcze nasz,
    Objawia się uczniom, pokazuje im Swoje Rany i Tomasza, apostoła nawraca. – Ojcze nasz ,
    Wstępuje do Nieba, błogosławiąc Przenajświętszą Matkę Bożą i uczniów Swoich. – Ojcze nasz,

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek Prosząc Przenajświętszą Matkę Bożą o wyjednanie nam błogosławieństwa teraz i w godzinę śmierci. – Zdrowaś Maryjo . Na cześć Św. Apostołów – prosząc ich o wstawiennictwo za nami – Wierzę w Boga …
ZAKOŃCZENIE
Modlitwa do Przenajświętszej Matki Bożej

Przebłogosławiona, Przenajświętsza Matko Boża i nasza Matko. Ucieczko grzeszników i jedyna nadziejo nasza. Składam u stóp Twoich wraz z sobą tę koronkę i najczulej błagam Cię ze łzami, abyś ją raczyła przyjąć i przedstawić Panu Jezusowi i wyjednać mi Jego Błogosławieństwo. Amen.


Im więcej daje się Bogu, tym więcej się od Niego otrzymuje.

Offline

 

#15 2014-07-23 16:12:43

amaretto---kaśka
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: podkarpacie

Re: Koronki

KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Odmawia się ją na różańcu.
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę...

Na dużych paciorkach:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach:
O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie ? bądź dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego. (10 razy)

Na zakończenie:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3 razy)


Za pozwoleniem władzy kościelnej. Kuria Metropolitalna Białostocka, dnia 26 września 2011, nr 718/11/A.

ze strony  http://www.sokolka.archibial.pl/wydarze … rystyczne/

Offline

 

#16 2015-02-09 19:07:38

Katoliczka
Użytkownik

Re: Koronki

Interesuje mnie jak odmawia się koronke do drogi krzyżówej? . Specjalny jest do tego różaniec, będe mieć w posiadaniu ale będe wdzięczna za pytanie powyżęj .

Offline

 

#17 2016-03-03 20:15:17

s.Małgorzata SMI
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny:
Skąd: Wrocław

Re: Koronki

Koronka do NMP Niepokalanej

O najlitościwsze Serce Pana Jezusa, zlituj się nad biednym sercem moim, o to Cię proszę przez Niepokalane Serce Matki Twojej, która i naszą Matką jest, a której nic odmówić nie możesz. Amen.
       
Po tej modlitwie odmawia się trzy razy Zdrowaś Maryjo.
Następnie: Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno i Królowo Aniołów, wyjednaj nam czystość duszy i ciała.
       
Potem 12 razy: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Oraz: O Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nam
Na końcu powtarza się: Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie... jw.


Trwajcie w jedności.
Czyńcie miłosierdzie.
Ratujcie dusze ..
                   ks.Jan Schneider

Offline

 

#18 2016-05-07 18:52:46

walentyna
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny: 09-03-1980
Skąd: pomorze

Re: Koronki

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Tekst, jak odmawiać wykasowałam, ponieważ już na forum mamy podane jak należy się rzeczoną modlitwą się modlić. Magda19 - moderatorka


Przez odmawianie tej KORONKI zbliżasz ludzkość do Mnie.

Pan Jezus do bł. Faustyny: „Odmawiaj nieustannie tę KORONKĘ, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać tę KORONKĘ grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę KORONKĘ, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby cały świat poznał Miłosierdzie Moje, niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu Miłosierdziu".

Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego.

Offline

 

#19 2016-10-09 09:17:09

Karolin(k)a
Użytkownik

Re: Koronki

Koronka Krwawych Łez Matki Bożej:

Na Medaliku
O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.
Na dużych paciorkach:
O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.
Na małych paciorkach: (7x)
O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.
Na zakończenie:  (3x)
O Jezu spójrz na  Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Modlitwa
O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.


Ważne: Koronka ma 7 "dziesiątek"

http://adam-czlowiek.blogspot.com/2013/ … bozej.html
http://prawdaimilosc.blog.deon.pl/files … -bozej.pdf

Ostatnio edytowany przez Karolin(k)a (2016-10-09 09:19:26)

Offline

 

#20 2017-02-04 08:52:23

fau
Użytkownik
Imieniny: W dzień PATronki z Neapolu
Urodziny: Ostatniego dnia lipca
Skąd: stąd;)

Re: Koronki

Koronka do św. Józefa
http://adonai.pl/modlitwy/?id=17


Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka,
Ukryj nas w cieniu swych skrzydeł.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo